Veteranklubbens VHS-kassetter

Veteranklubbens VHS-kassetter

Veteranklubben har idag ett antal VHS-kassetter med videofilmer från våra tidigare företag och även från Veteranklubben. Några få finns utlagda på internet, klicka här. Presidiet har uppdragit åt en Arkivgrupp att hantera alla arkivfrågor där bl.a. hantering av dessa kassetter ingår.

Arkivgruppen tar gärna emot synpunkter (tex. nederst på denna sida) på fortsatt hantering, tex:
- Släng alla kassetter (VHS går snart ur tiden)
- Spara allt (det går nog att hitta VHS-spelare i framtiden)
- Behåll bara x,y,z... (släng resten)
(VHS-kassetterna listas nedan)

Kanske har du VHS-kassetter från våra tidigare företag, som du vill bli av med?

Du kanske vet nåt speciellt om någon av kassetterna?
Berätta om du vet nåt speciellt om något VHS-band. När och varför spelades det in? Du kanske var med när det spelades in?

Arkivgruppen
Arkivgruppen består av: Tommy Carlsson, Sven-Åke Jidenius, Rolf Karsvall och Björn Sölving. Arkivgruppens uppgift är att ta hand om dokument och media från Veteranklubben och våra tidigare företag och då sortera/kassera/förteckna/arkivera. Vi har idag ett arkiv på Centrum för Näringslivshistoria (Föreningen Stockholmsminnen). Ett tidigare besök finns här. Arkivgruppen skall föreslå hur vi ska använda arkivet i fortsättningen.

Våra VHS-kassetter

/Björn Sölving
2014-03-14


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Bertil Palmgren kommenterade 2014-03-26 11:20
Behålls: Datorstöd i sjukvården. " 1. Electronic in air defence. 2 Horisont. 3 Patient data systems. 4 ATC centre systems." A91 Hacker Trucker. Alfaskop 91 - Slide show. CAA flight strip, Övriga kassetter har historiska värdet noll och slängs. Sparade kassetter har om 30 år historiska värdet noll.
Matts Pettersson kommenterade 2014-03-26 07:19
Det är en hel del band med väldigt varierat innehåll tyx det. Alla band har väl sitt väde men jag anser att några kan sotreras bort (= ej konverteras) t. ex. "The Ericsson Commitment, AXT (vad är det?), GIRAFFE (är inte det målsökningsradar?) Ekonomisk Info ERA 1985, EQAS, EQ Team utbildning, Club 100..
De övriga tycker jag vore värda att konverteras, har sitt värde i historien ...
Jan Persson kommenterade 2014-03-24 17:39
Det finns tre st band med anknytning till Alfaskop, vore trevligt om de kan sparas och konverteras. Jag tycker att de är sevärda plus att det visar hur starka vi var på mitten av 80-talet.
Rolf Karsvall kommenterade 2014-03-24 15:42
Förvånansvärt många VHS-band! Värdet är ju svårt att uttala sig om utan att först se igenom dom. Etiketten kan ju i värsta fall lova mycket utan att innehållet är så upphetsande. Värdet ja, det kan ju vara nostalgiskt, faktamässigt, historiskt och roande. Intressanta videoband kan ju ge mycket mer än ett bläddrande i beskrivningar, och på ett mer underhållande sätt. Detta ser lovande ut! Jag (och säkert andra) har kvar en VHS-spelare som borde kunna fås att fungera för en bandgenomgång. Efter några nostalgiska ”biokvällar” bör vi kunna komma fram till vad som är värt att spara för vår egen och eftervärldens skull. Att kasta band osedda är givetvis inget alternativ! Innan en genomgång är gjord bör allt sparas.
Hur ska återstående band sedan tas om hand (konverteras, …)? Beror på mängd och på vilka resurser för detta som ev kan finnas inom klubben. Enligt vad andra har skrivit så kan det ju bli mycket dyrt om det blir stora mängder som ska lämnas bort. En idé: visst skulle det vara ”kul” om vi skulle kunna göra en film med användning av de band som vi har. En film som visar avsnitt ur vår utvecklingshistoria. I filmen kan ju då också läggas in bilder, texter m.m. för att fylla de hål som säkert finns. Sedan säljer vi filmen till SVT och tjänar grova pengar! Eller har nu fantasin skenat iväg med mig? Igen!
Bo Lindestam kommenterade 2014-03-24 09:52
Just nu deltar jag i att skriva en "kortversion" av vår historia tillsammans med FHT, och kan konstatera att vi tillsammans har många minnen, men att det ibland är svårt att få en överblick och ett sammanhang. Därför är det viktigt att vi inte gör oss av med så väsentligt källmaterial som just filmer, just nu i VHS-format. Allt bör sparas!
Vad gäller konvertering till modernt medium kan man kanske ge avkall på tekniska kvaliteten även om det skulle vara trevligt att få "bästa möjliga" kvalitet. Jag har själv gjort en del konverteringar med hjälp av en VHS-spelare och en DVD-spelare med inspelningsmöjlighet på hårddisk. Sedan kunde man bränna DVD-er. Fungerade bra tills den inbyggda DVD-brännaren gav upp andan. Kanske kunde man tänka sig att någon med dessa möjligheter togs sig an de ca 25 VHS-kassetterna!!?? Jag misstänker att det finns några ytterligare filmer, som kunde vara intressanta.
Björn Sölving kommenterade 2014-03-21 16:49
IDS-Video finns på webben! Se http://www.veteranklubbenalfa.se/veteran/videoarkiv/videoarkiv.htm
Bo Hansson kommenterade 2014-03-17 22:47
Vi har väl en egen resurs för digitalisering - Matts Pettersson? [Björns kommentar: Matts har lagt ner sitt företag]
Gunnar Blomquist kommenterade 2014-03-17 11:25
Att överföra VHS- band till DVD alt USB inkl brusreducering och färgkorrigering pris ca 500:-/st.
Gör det lättare i framtiden att visa på årsmöten,"nostalgi"-möten. Kan finnas medlemmar som vill ha en egen kopia ? . Låt WEB-master göra ett frågeformulär med alla titlar. Kryssa i " spara" "släng" "intresserad av egen kopia". / Gunnar
erik kommenterade 2014-03-15 17:14
Som bekant arkiveras våra intressanta band med koppling till vårt tidigare arbete på Företagsminnen i grupp 12
Men helt ointressanta band som inte har någon koppling till vår verksamhet borde kunna gallras<
Club 100? ERA ekonomi 1985?, EQAS 1985?
Erik Åhman kommenterade 2014-03-14 20:59
De är fullständigt klart att banden skall sparas
Björn Sölving kommenterade 2014-03-14 17:17
Kjell: Just Air Defence finns att se på http://www.veteranklubbenalfa.se/veteran/videoarkiv/videoarkiv.htm
Kjell Johansson kommenterade 2014-03-14 15:08
Håller med Aina om att det lät spännande, speciellt Datasaab - IDS och bandet med air defence, etc. Det finns ju idag möjlighet att konvertera gamla VHS band till tex AVI filer. Expert i Jakangjorde det förr för ca 160:- / band, men det var då det.
Aina Ståhle kommenterade 2014-03-14 11:31
Vilket spännande upprop! Jag tittade genast på alla etiketterna för att se om det var något jag kände igen. Det var det inte, men jag blev nyfiken på "Alfaskop 91" (jag slutade på Alfaskop -78).

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.