Vårträffen 2016: Leif Jonsson: Senegal

Vårträffen 2016: Leif Jonsson: Senegal

Till rapporten från vårkryssen 2016
Till Björn Sölvings bilder från föredraget "Veddestafabriken dåtid-nutid-framtid"
Bilder: Leif Jonsson

/Björn Sölving
2016-05-28