En Veteran och arbetskamrat har lämnat oss


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Sven-Åke jidenius kommenterade 2020-07-01 11:31
Evert Bondesson har lämnat oss. Evert var en mycket god vän, arbetskamrat och duktig konstruktör. Vi arbetade tillsammans med konstruktion av Alfa-skop. Det var S-41, A-91 och kringutrustning. Evert arbetade också med projekt Katja. Evert övergick sedermera till SAAB i Järfälla. Men genom Veteranklubben Alfa kom vi att upprätthålla kontakten med varandra under alla år. På senare tid blev Veteranklubbens Tisdagsluncher ofta en träffpunkt för oss, tillsammans med många andra av våra tidigare arbetskamrater. Mina tankar är hos Everts familj. Sven-Åke Jidenius

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.