Veteranklubbens arkiv


Klubbens arkiv 2003 då P-O Persson var arkivansvarig.


Arkivgruppen 2015: Björn S, Rolf K, Tommy C, Sven-Åke J.
Här enbart klubbinformation (ej företagsinformation).
Veteranklubbens arkiv

Veteranklubbens arkiv och dokumentsamlingar finns hos:

- Centrum för Näringslivshistoria CfN
    (fd. Stockholms Företagsminnen), Ulvsunda
    (enbart dokument och videokassetter)
- Galleri Norrö (avvecklat)
- IT-ceum (Nuvarande Östgöta museum i Linköping) (huvudsakligen skänkt hårdvara)


Du som har dokument, hårdvara, program och vill bli av med det eller vill tipsa Veteranklubben om var det finns: Kontakta Veteranklubbens arkivansvarige eller undertecknad. Möjlighet att ta emot utrustning och dokument är begränsad!


Centrum för Näringslivshistoria CfN
(fd. Stockholms Företagsminnen):


Aktuell arkivförteckning finns här
Äldre förteckningar:
- Uppdaterad och kompletterad av Björn Sölving 2014-01-29
- Uppdaterad och kompletterad av P-O Persson 2003-12-17
- Förtecknad och kompletterad av Erik Åhman 2002-05-11


Galleri Norrö:

- 2002: En rapport (innan viss hårdvara flyttades till IT-ceum)
- Inventarielista 2004-01-01
- 2008: Flytt från Åkersberga till Järfälla (Shurgart)
    Det visade sig senare bli för dyrt! Arkivet flyttades temporärt till Viby (Janne P garage).


IT-ceum:

- Bilder på div. utrustning 2003-11-04