Censor 932 i RGC, en detaljerad teknisk beskrivning

RGC dokumenteras

FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar) dokumenterar alla viktiga (tele-)system som funnits i Armén/Flyget/Marinen. Här på Veteranklubbens webb har några av de (ut vår synvinkel) intressanta dokumenten redan refererats. Turen har nu kommit till en beskrivning av RGC där Censor 932 har spelat en central roll. Denna artikel handlar om en nyskriven beskrivning av Censor 932. De flesta aspekter av Censor 932 tas upp, från mekanisk uppbyggnad av de olika versionerna, intern elektronik, bussystem till instruktionslista, programhantering och operativsystem. Hans Borgström och Bengt Olofsson har nu skapat ett mycket intressant dokument.

Teknisk beskrivning av "allt"
Beskrivningen tar upp alla tekniska detaljer. Eftersom det är är en djupgående teknisk beskrivning så kan man inte vänta sig en redogörelse av vilka som var med vid konstruktionen. Här kan Veteranklubbens webb komplettera genom intressanta artiklar av Sture Jansson ("Min Censor-historia"). Sture var Censor 932:s chefskonstruktör. Länk till Stures dokument (och andra webbdokument om Censor) finns sist i denna artikel.

Några godbitar ur "Censor 932 i RGC"
Bussystemet beskrivs målande som en "kniptångsbuss", där transistorer "knep ihop" för att skicka en etta och tången öppnades för att skicka en nolla.

Den tidens syn på programunderhåll redovisas brutalt: "Att programutvecklingsarbetet skulle vara effektivt och resultera i underhållbara program-varuprodukter diskuterades inte. En kompilator för något av den tidens högnivåspråk (Algol, Fortran etc.) var inte att tänka på."

En av författarna kommenterar
Hans Borgström kommenterar att dokumentet endast beskriver vad som är relevant för Censor 932 i RGC och därför inte tar upp alla aspekter på Censor 932. Det finns många fler funktioner i och omkring Censor 932. Tex. dubbeldatorsystemen till Pharos och Tercas och olika typer av kommunikationslösningar som inte ingick i RGC.

Läs och minns!
För alla som på något sätt kommit i kontakt med Censor 932 eller resultatet av dåtidens mycket snabba realtidsdator rekommenderas en noggran genomläsning av de 50 sidorna. Läs och minns!

Klicka här för att läsa Hans Borgströms och Bengt Olofssons dokument om "Censor 932 i RGC ".

2013-02-15
/Björn Sölving


Några länkar till Censor 932-information:
- Sture Jansson: Mina Censorminnen
- Kjell Mellberg: Det stora språnget
- Stig Westlinder: Censor 932's fortsatta liv och leverne
- Den äldsta fungerande datorn 2002
- Vad säger Wikipedia om Censor 932?