Presidiemöte idag: Viktig nyhet!

Alla 8 i Presidiet träffades idag i Barkarbyfabriken: Presidiemöte.
Årets första presidiemöte avhölls idag på Prince Palace.
Huvudämnet för dagen var planering av årsmötet.

Årsmötet:
- Vi har gått ut med fel datum!!! "Schabbel" i presidiet!
- Rätt datum skall vara tisdag 13 februari.
- Plats: Som tidigare Amorinasalen i Sollentuna
- Före äter vi på Star Hotell (samma som förra året)
- Kallelse kommer att distribueras 22 januari.
- Förslag till föredragshållare klar. Nu skall dom kontaktas.
- Styrelsen fastlade sitt förslag till budget 2018.

alfa-nytt
- Redaktören (Jan Persson) har nu 95% klart.
- Går i tryck 17 januari.

/Styrelsen, Björn, webbansvarig