Du har väl betalt medlemsavgiften för 2018?

Medlemsavgift 2018 = 150 kr

Myntmästaren uppmanar de Veteraner som ännu inte betalat in sin medlemsavgift att snarast göra det. Glöm inte att först skriva in ert namn på inbetalningen.

Avgiften är oförändrat 150 kr och plusgirokontot är 432 67 12-9. Genom en snar inbetalning underlättar ni för Myntmästaren som tackar på förhand.

/Jan Persson


Webbsansvarigs kommentar:
Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.