Påminnelse: Utställning m guide Förbifart Stockholm

Påminnelse: Utställning om E4 Förbifart Stockholm


Här en bild från en servicetunnel till Förbifart Stockkholm.
Här syns också den före detta SRT-fabriken i Vinsta.

I Sundbyberg har Trafikverket en utställning där de presenterar projektet. Här finns information om projektet och dess delprojekt, du kan se 3D-modeller av- och få djupare information om vårt miljöarbete, hur vi bygger den nya sträckningen och mycket annat.

Vår visningsguide från Trafikverket ger er en presentation av projektet och svara på era frågor.
Visningen som tar ca en timme. Deltagarantal är 5 till max 20 personer.
Adressen är Löfströms allé 6A i Sundbyberg.

Innan besöket kan de som så vill inta lunch på Grand Garbo Restaurang & Nattklubb | Landsvägen 67 i Sundbyberg. Här kan vi boka långbord, för att sitta tillsammans. De har dessutom pensionärsrabatt.

Det är gångavstånd från station/tunnelbana/tvärbana/buss i Sundbyberg till restaurangen och utställningen i Trafikverkets lokaler. Kartas se nedan.

Datum: torsdag 26 april.
Lunch i Grand Garbo för de som så önskar: 12.00.
Utställningen: 13.30.
Gäst kan medtagas.

Anmälning sker endast via mejl till info@veteranklubbenalfa.se. Du får svar ganska snabbt.
Senast 23 april vill vi ha ditt mejl. Max deltagare: 20. Berätta om du avser att luncha med oss.

Välkommen säger arrangören Per Alarud. (Vem är Per Alarud?)