Till alla våra Veteraner!Tag sista chansen att anmäla er till årsmötet genom att snarast kontakta Myntmästaren.


Myntmästaren uppmanar alla de medlemmar som ännu inte har betalat medlemsavgiften på 150 kr för 2020 att snarast göra detta på vårt plusgirokonto 432 67 12-9

Myntmästaren Jan Persson Tel. 070 545 28 84