Vad hittade Lasse Fossum på Nationalmuseum?

Vår portabla PC, lancerad 1984.Foton från Lasse Fossum


Mats Berglind
2020-09-06