Det blev 142 anmälningar till Jubileumsresan 14 maj 1997. Myntmästaren överlämnar listan till Viking Line tisdag 15 april. 95 Veteraner + 3 Veterankandidater + 44 gäster varav 82 är "male" och 60 är "female" säger Excel-filen. Vi hade budgeterat för 150 men var beredda för att det kunde bli närmare 200. Nu hoppas vi på ett underbart väder för själva resan den kommer att bli toppen.

Vice --
Calle Vedin, CalleKonsult
Hästhovsvägen 9, S-181 31 Lidingö, SWEDEN
tel +46-8-765 07 17
email calle snabel-a vedin.se