Alfaskop 100 000 och andra siffror


Nu är det 14 år sedan Alfaskop 100 000 levererades från Barkarbyfabriken och då skrev Lasse Fossum:

IDAG KAN VI KOSTA PÅ OSS EN LITEN FEST!


En av festligheterna den 11 april 1983 var en Jubileumslunch i Barkarby för ALFAVETERANER. Med Alfaveteraner menade vi då medarbetare som arbetat med Alfaskop “från begynnelsen” och i kallelsen till jubileumslunchen användes nostalgiskt våra gamla organisationsbetckningar från 60-talet.

I kallesen känner vi igen följande veteraner i Veteranklubben Alfa: 35 SM Eriksson, 2061 Åke Borgudd, 3212 Per-Åke Nilsson, 3311 Ingvar Persson, 3515 Björn Sölving, 356 Calle Vedin, 3560 Göran Wallin, 3561 Dag Andersson, 3563 Roland Stolt, 3564 P-O Ståhl, 3581 Lars Fossum, 3585 Börje Olsson, 4516 Knut Pettersson, 540 John Wijk, 5430 Otto Sterner, 5470 Bertil Johansson, 5510 Lars G Person.


Nu är det snart den 14:e maj och 100 veteraner är
anmälda och då säger Presidenten:

IDAG KAN VI KOSTA PÅ OSS EN LITEN FEST!

Veteranklubben Alfa firar 20 år med 100 veteraner- det kom några eftersläntare - och 45 gäster på Jubileumsresan på Östersjön.

Vice
-- 
Calle Vedin, CalleKonsult
Hästhovsvägen 9, S-181 31 Lidingö, SWEDEN
tel +46-8-765 07 17
email calle snabel-a vedin.se


PS: Hittar ni stavfelen som Calle gjort? Jag har hittat två../Björn