VETERANKLUBBENS ARKIV


P-O Persson hos Företagsminnen.
Veteranklubbens arkivansvarige 2003
Veteranklubbens arkiv och dokumentsamlingar finns hos:

- Företagsminnen, Ulvsunda (enbart dokument och videokassetter)
- Galleri Norrö (avvecklat)

Du som har dokument, hårdvara, program och vill bli av med det eller vill tipsa Veteranklubben om var det finns: Kontakta Veteranklubbens arkivansvarige eller undertecknad.

  Företagsminnen:
  - Aktuell arkivförteckning (uppdaterad 2017-04-13)
  Äldre förteckningar:
  - Uppdaterad och kompletterad av Björn Sölving (uppdaterad 2014-01-29)
  - Uppdaterad och kompletterad av P-O Persson 2003-12-17

  - Förtecknad och kompletterad av Erik Åhman 2002-05-11

  Galleri Norrö:
 - En rapport (innan viss hårdvara flyttades till IT-ceum)
Inventarielista 2004-01-01
 

  IT-ceum:
  - Bilder på div. utrustning 2003-11-04