VETERANKLUBBENS
ARKIV


Veteranklubbens arkiv och dokumentsamlingar finns hos:


P-O Persson hos Företagsminnen.
Veteranklubbens arkivansvarige 2003
 - Företagsminnen, Ulvsunda (enbart dokument och videokassetter)
 - Galleri Norrö (avvecklat)
 - Webb-ansvarige (fotografier och div. böcker)

Du som har dokument, hårdvara, program och vill bli av med det eller vill tipsa Veteranklubben om var det finns: Kontakta Veteranklubbens arkivansvarige (Vice President) eller undertecknad.

  Företagsminnen:
  - Aktuell arkivförteckning (uppdaterad 2014-01-29)
  Äldre förteckningar:
  - Förtecknad och kompletterad av Erik Åhman 2002-05-11
  - Uppdaterad och kompletterad av P-O Persson 2003-12-17

 

  Galleri Norrö:
 - En rapport (innan viss hårdvara flyttades till IT-ceum)
Inventarielista 2004-01-01
 

  IT-ceum:
  - Bilder på div. utrustning 2003-11-04
 

 Hos webb-ansvarig:
- 20-talet minatyralbum med bilder från årsmöten o dyl.
- 5 st Linköpingsböcker (Guda-böckerna)
- Military Air Traffic Control Centre Dutch MIL 1947-1997. (På holländska)
- 1 st doktorsavhandling (CD) om Dataindustrin i Sverige Smart fast and
    beautiful.
- SRT-revyn, Stansaab-journalen. 65-77 (Tillhör Rolf Karsvall)
 -Diverse norska sjötrafiksystempapper.
- Diverse marknadspapper om Stril 60. Offert RGC mm.