next exit  1
Från Operativ vaktföreståndares arbetsposition styrs och övervakas det operativa nyttjandet av systemet