Alfaskop på Nationalmuseum?

Nationalmuseum
Finns Alfaskop verkligen på Nationalmuseum? Ja det är på sätt och vis sant. På Nationalmuseums webb finns faktiskt designbilder av konstverk (en del skulle kalla det industridesign) av Roland Lindhé. Roland jobbade ju med att designa Alfaskop 3500, 3700 och S41 och A91.

Nationalmuseums webbsida
OBS! Då National museums webbsida saknar bilder, så har jag tagit mig friheten att lägga dit något liknande i motsvarande rutor.
/Björn Sölving
2013-01-07