Från Örebro till Standard Radio & Telefon AB

Lars Persson berättar om tiden fram till Standard Radio

Karlskrona
Den 1:a juni 1961 och fyra dagar efter examen vid Örebro Tekniska Gymnasium var det dags att inställa sig på KA2 i Karlskrona /Pinan/för att tillbringa 394 dagar i kronans tjänst. En tid som kom att innehålla en hel del oväntade och märkliga inslag.


                  Lars PerssonKaserngården på KA2

Från början var jag uttagen att göra lumpen som stridsvagnsförare i Pansartrupperna. Det lät inget vidare så jag skrev till Kungen att jag trodde jag skulle göra större nytta för försvaret som Radartekniker. Kungen tyckte detsamma så jag blev uttagen till KA Radarskola i Göteborg i stället.
/ Det hette att man skrev till Kungs för att överklaga något på den tiden./
Det började med 6 veckors harvning på KA2. Där träffades vi som skulle gå utbildningarna som Radar- Instrument- och Maskintekniker. Där träffade jag bl.a Hans Andersson som var anställd på SRT. Han jobbade i provrum i Bällstahuset. Någon som kommer ihåg honom? Träffade jag också Knut Pettersson som sedan började på SRT så småningom som inköpare.

Den 13 Augusti 1961 började Sovjet/Östtyskland att bygga en mur i Berlin mellan Öst- och Västtyskland. Stridsvagnar från Öst och Väst stod mitt emot varandra. Var krig nära ? Inom Svenska försvaret spred sig viss oro om framtiden. Mera skulle komma senare.


Stridsvagnar i Berlin

De sex veckorna tog slut och jag lämnade Karlskrona utan större saknad. Det var, som Jan Persson skrev tidigare, ingen höjdare att roa sig i Karlskrona klädd i militära kläder.
Vi tekniker blev nu utnämnda till Korpraler vilket innebar höjd dagspenning till 4.75 från 2.75 och var mycket välkommet.

Göteborg
Radarskolan låg på KA4 vid Kärringberget i Göteborg. Himmelriket jämfört med Pinan. Dock begränsat av att 4.75 om dagen som inte räckte långt i Göteborg..
Jag ingick i grupp LA/lätt artilleri/ som innebar att jag skulle lära mig PA39 som var spanings/eldledningsradar till fasta 7.5 cm batterier samt PE451 som var eldledningsradar för 40 mm luftvärnskanon. PA 39 var en X-band Deccaradar och var en modifierad civil radar som användes av sjöfarten. Det var den nyaste radarn i KA och därför var alla manualer rödmärkta och förvarades inlåsta.
PE 451 var också en X-band radar och var gjord av Thomson CSF och placerad på centralsiktet.


Centralsiktet med PE451

Radarn mätte enbart avstånd. Riktning och elevation mättes optiskt av en operatör. Hela siktet roterade vid inmätning och kanonerna följde med. All elektronik satt i cylindrarna som syns på bilden till vänster. Elektroniken blev mycket varm i cylindrarna och behövde ofta justeras. För att göra justeringar måste cylindrarna öppnas varvid elektroniken kyldes av och alla inställningar ändrades. Det var ett evigt öppnande och stängande av cylindrarna innan allt var justerat. Det hade varit bättre om CSF hade levererat med en fransman inbyggd i cylindern!

Skärpt läge
Det hände ofta att Sovjetiska ”fiskebåtar” låg utanför Vinga och syntes fiska. Då anbefalldes radartystnad och det var ibland besvärande för verksamheten.
Den 18 september kom chefen för Radarskolan in under en lektion och meddelade att Hammarskjölds plan störtat i Afrika. Oroligt, men mera kom snart.
I mitten av oktober ville Sovjet ha konsultationer med Finland angående VAB-avtalet. Avtalet innebar att – om Tyskland eller ett land allierat med Tyskland, försökte anfalla Finland eller Sovjetunionen över Finlands territorium - skulle Finland kunna be Sovjetunionen om militärt bistånd.
Detta utlöste stor oro i Sverige och försvarsledningen bestämde att alla Kustspaningsradar KSRR på ostkusten skulle vara igång 24h. KA hade inga fast anställda Radartekniker utan alla var värnpliktiga. Det innebar att inga Radartekniker fick Mucka utan stanna kvar i lumpen och placeras ut på KSRR. Dessutom saknades tekniker utbildade på KSRR varför utbildningen lades om för alla på radarskolan utom för LA gruppen.


KSRR

Muckförbudet innebar i det läget inget för mig eftersom det var 8 månader till Muck. En av mina bekanta som skulle ha muckat drabbades dock men det löste sig på ett acceptabelt sätt. Han blev tillfälligt anställd av KA och fick 1200:-/ månad i stället för 4.75/dag!

Fortsatt utbildning
Förutom att sköta radarn skulle Radarteknikerna kunna köra lastbil och flytta all utrustning. Nu hade jag inget körkort utan fick gå i militär körskola och ta körkort först och sedan lära mig att köra lastbil. De som redan hade körkort fick hålla på med exercis EX1!! Ingen höjdare precis. Av denna anledning var det inte så bråttom att lära sig att köra bil med tanke på alternativet. Veckan innan vi skulle lämna radarskolan blev det uppkörning och alla klarade sig. Uppkörningen gjordes för militär besiktningsman som varit racerförare och han tyckte att alla körde för sakta. Han tog själv över ratten vid hemfärden och det gick i 80 km/h genom gamla Hagakvarteren.
Efter radarskolan skulle alla ut på olika förband för praktik och jag drog nitlotten och hamnade på KA2 i Karlskrona igen.

Karlskrona och Kungsholms Fort
Karlskrona i mars är inte så roligt vädermässigt blåsigt, kyligt och snöglopp. Förläggningen vid KA2 blev dock kortvarig då all verksamhet skulle vara förlagd till Kungsholms Fort vid inloppet till Karlskrona. Kungsholms Fort är från 16-hundratalet och har varit kontinuerligt bemannad i 400 år.


Kungsholms Fort

Värnpliktiga var förlagda i logement i fästningsvallarna. Befälen åkte ut och hem med MS Bore varje dag. Detta var mycket omtyckt av befälen eftersom de fick dagtraktamente och kunde bo hemma.


MS Bore

Vi var nu 6 tekniker som hyrde en lägenhet i Karlskrona och kunde också ta Bore och slapp förläggningen i fästningsvallarna. Dock utgick inget dagtraktamente för oss. Det fanns väldigt lite att göra för en radartekniker, det fanns ett centralsikte men inga 40 mm kanoner så det användes väldigt lite.

Radartekniker är en civilmilitär befattning som innebär att han inte kan användas för rent militära uppdrag. Slutgraden är kort och koncist CMU2 uttytt CivilMilitär Underofficer av Andra graden. Enklare och mera kortfattat hade varit Sergeant.

Nu närmade sig Valborgsmässoafton och jag såg fram mot möjliga nöjen. Då fick jag ett papper att jag skulle vara vaktchef på Kungsholms Fort under helgen. Detta stred mot bestämmelserna och jag protesterade med hänvisning till min civilmilitära status. Då utfärdade chefen för Blekinge Kustartilleriförsvar /en fyrstjärnig överste/ en förordning som sa att vid extraordinära förhållanden kunde civilmilitärer användas för vakttjänst. Extraordinära förhållanden var tydligen att Befälen ville vara lediga över helgen. Mera om fyrstjärniga översten senare.

Söka jobb
Muckförbudet för radartekniker upphävdes under våren då Finland hade lyckats förhandla bort Sovjetisk militär hjälp. Efter kontakt med SRT åkte jag på jobbintervjuv i Stockholm. Jag träffade först Jerry Egemo på personal och sedan tekniskt förhör med Bengt Johansson och SM Eriksson. SM var snart djupt inne med frågor på kretslösningar i radarn och jag kommer särskilt ihåg frågan om storleken på en kondensator för dämpning i en servokrets. Det kom jag nu inte ihåg hur många mikrofarad den var på. Trots denna miss blev jag anställd för att börja 1 juli 1962.

Muck
Vi var nu 6 tekniker som skulle mucka lagom till midsommar. Muckarskivan på Ronneby Brunn blev en mycket blöt historia. Spritbeställningen upphörde kl 2400 så innan dess måste man beställa det man ville förtära, och det gjorde vi med besked. En maskintekniker blev mycket trött och somnade på muggen. Det tog nästan en timme att väcka honom för han hade låst dörren.

Standard Radio och Telefon AB
Jag började på PPI labb som satt på Torget i Bällstahuset. Torget för att det var största rummet. Chef var Carl Erik Ohlsson som satt i en glasbur på Torget. Uppdraget var att utveckla PPI812 för RGC och Arlanda ATC.

På labbet satt Roger Gustavsson som utvecklade avlänkningsförstärkaren. Carl Henrik Blidberg som utvecklade högspänningsenheten. NN Jeansson utvecklade Digital-Analog omvandlaren DIAN. Det fanns två labbgrabbar Sigge von Brömsen och Louis Emile Pettersson kallad ”Afrika Pelle”. Senare tillkom Åke Gustavsson som blev känd som ”Tyste Gustav”.

Jag fick som första uppdrag att utveckla en operationsförstärkare med stor bandbredd. För att få stor bandbredd måste man motkoppla starkt och då råkar den lätt i självsvängning. Trösten var att alla förklarade att den opförstärkare som inte självsvängde från början aldrig blev en bra förstärkare och motsatsen gäller för en oscillator.

Så småningom löstes problemet men då behövdes den inte för systemlösningen ändrades. Nästa utvecklingsuppdrag blev en Spänningsstabilisator ST1 för DIAN samt ett kretskort FF5 med fyra monostabila flipfloppar.

Det var väldigt god stämning på labbet med en del goda skämt. Roger jobbade mycket med att kunna kyla sluttransistorerna i avlänkningsförstärkaren. En gång blev det rökutveckling i prototypen och Roger fick inleda noggrann felsökning. Han upptäckte då en mystisk slang som mynnade ut i förstärkaren. Han följe slangen till labbänken bakom och där satt en snäll arbetskamrat och blåste cigarrettrök i slangen. På den tiden var det tillåtet med rökning på labb.

Stig Wennerström och en fyrstjärnig Överste
Den 25 juni 1963 avslöjades att Överste Stig Wennerström spionerat för Sovjetunionen. Han borde egentligen kallas för landsförrädare och inte spion. Men det är inte Wennerström som jag intresserar mig för. En vecka efter avslöjandet begick den fyrstjärniga översten Chefen för Blekinge Kustförsvar självmord. Varför begick han självmord ? Hade det någon koppling till Wennerström ? Ingen vet för någon undersökning gjordes aldrig. Det blev locket på av inblandade myndigheter. Men det är ett märkligt sammanträffande.

Flytt till Barkarby
Våren 1964 flyttade all verksamhet till nya lokaler i Barkarby och vi som satt på Torget splittrades till olika mindre rum. PPI 812 färdigställdes nu en RGC testanläggning byggdes upp i källaren.
RGC kom sen att vara i drift i försvaret till mitten av 1990 talet.


PPI 812 installeras (till vänster Anders Deurell och till höger artikelförfattaren)

/Lars Persson
2013-02-04

Nästa avsnitt: Från Facit till SRT, STANSAAB och Datasaab finns här.


Webbansvarigs kommentar:
Veteranklubben gjorde 2006 ett besök på KA4 Käringberget.