Dag Andersson - några minnesord


Dag Andersson
1928-2013

Dag Andersson – en av nyckelmännen bakom Alfaskops framgångssaga - Lars Billström minns

Det var med en känsla av tomhet och saknad som jag i senaste numret av alfa-nytt läste att Dag Andersson avlidit, 9 juni, vid en ålder av 85 år.

Jag träffade Dag första gången 1961 då vi båda jobbade med Fluganprojektet. Men då vi organisatoriskt tillhörde olika sektioner hade vi inte särskilt mycket kontakt.

I början av 1972 hade jag turen att komma över till Alfaskopavdelningen och där sektionen för hårdvarukonstruktion. Där hade jag förmånen att få arbeta ihop med Dag under en sexårsperiod av intensivt utvecklingsarbete över tre generationer av Alfaskop: Slutfasen av 3100 med bland annat SAS-projektet, 3500 och S41.

Som många vet var Dag en av de verkliga nyckelmännen som var helt avgörande för att Alfaskop blev den framgångssaga den blev. Han var en av pionjärerna som var med från starten med de första försöken 1968 och han låg bakom många av hårdvarulösningarna under åren, inte minst på systemnivå. Därtill var han en ledargestalt och sammanhållande kraft som alla, även utanför sektionen, hade stort förtroende för och såg upp till.

I slutet av 1970-talet (eller möjligen början av 1980-talet) bildade Dag tillsammans med bland andra Björn Eriksson och Anders Gratorp ”avknoppningsföretaget” MLT som framgångsrikt utvecklade dataterminaler till IBM:s System 3.

Som pensionär fick Dag utlopp för sin kreativitet och energi genom att i sitt företag DAVINF utveckla ett informationssystem främst för hotellbranschen. Systemet har installerats på ett flertal hotell runt om i landet.

Jag har genom åren brukat träffa Dag på Veteranklubbens årsmöten, senast 2012. Som regel har vi då försökt se till att de som varit med på mötet från det gamla hårdvarugänget från Alfaskoptiden har kunnat sitta tillsammans under middagen. Tomrummet efter Dag blir i fortsättningen stort. Men jag tror att vi är många som kommer att minnas Dag som en särdeles gedigen person med ovanlig resning och som en kämpe som alltid ”gav allt”.

2013-10-31

Lars Billström