Armé-datalänken skall dokumenteras

Förhistoria

Kjell-Erik Lindgren var tidigt 70-tal lärare för radartekniker på RMS (Arméns radar och luftvärnsmekanikerskola) i Göteborg. Nu har FHT (Försvaret Historiska Telesamlingar) bett honom skriva en artikel om en utrustning producerad av Standard Radio.

Kjell-Erik ringde i höstas till mig (webbansvarig) och efterlyste information om datalänken.
Jag svarade med ett antal namn (Lars Billström, Erik Åhman m.fl.) och gav hänvisning till rätt många artiklar på Veteranklubbens webb.

Kjell-Erik har börjat forska efter mer information om en av utrustningarna han undervisade om, nämligen datalänken.

Datalänken förband radarstationen med centralinstrumentet, och där skickades målanvisning fvb kanonerna. Datalänken, inklusive försöksmodeller, konstruerades huvudsakligen av Kjell Mellberg och Lars Billström på Standard Radio (1956-1962).

Häromdagen kom ett tack-mejl som också innehöll många bilder

Kjell-Erik skrev:

Stort tack

Stort tack för den hjälp jag fått i starten för att kunna beskriva datalänken. Jag var tidigt 70-tal lärare på länken vid RMS Göteborg. Jag blev otroligt glad när jag på krigsarkivet (Bland 84 km handlingar) hittade beskrivningar av både sändaren och mottagaren. Tog några bilder men det blir många besök för att få ihop något läsvärt.

Ståpäls

Som ni förstår fick jag "ståpäls" när jag efter alla dessa år fick se de välkända 53 bitarna med PC , X och Y meddelandet. Är det rätt uppfattat att armén (Luftvärnet) blev först i spåret med att få tekniken. Flygvapnet ? Övrig detalj jag hittade: Standard Radio frågade 1963 om man kunde leverera en datasändare utan att korten var inplastade. Det var säkert brått att få fram utrustningarna.

Än en gång stort TACK och hittar ni något annat matnyttigt hör av er.

Med önskan om en fin första advent

Kjell-Erik Lindgren


Kjell-Erik bifogade ett antal bilder:Erik Åhman var snabb och svarade redan samma dag på några av Kjell-Eriks frågor

Första datalänkarnaJag var med och tog fram datasändaren till försöksmodellen för Armédatalänken, eller ”12-biten”, som vi kallade den. 12-biten var en digital datalänk, för överföring av dels bäring med 12 bitars upplösning och även 12 bitar avstånd, på vanlig teleledning.

Vår andra försöksmodell 12-bits datalänk var genombrottet, väckte stort intresse och visades mycket för olika besökare från olika kunder. På mellersta bild visas 12-bits datalänk sändare och mottagare på
bordet till höger om Standard Radios VD Frank Hammar. Foto från en av alla olika visningar.

Översta bilden visar 12-bits datamottagare med avtagen kåpa. På mottagarsidan var det två numeriska lamptablåer som visade bäring och avstånd. Varje tecken bestod av ett antal plexiglasskivor bakom varandra med graverade siffror. En glödlampa tändes för den siffra som skulle visas.

På sändarsidan (på försöksmodellen) var inorganen 2 st. stora 12-bitars kodskivor för bäring resp. avstånd.

Nedersta bilden visar en bild på ritningen till det handritade foliemönstret för 12-bits kodskiva. Diametern på originalet var ca en meter. Kodskivorna till 12-bit datasändare, som tillverkades helt på företaget hade en diameter på ca 20 cm. De 12 bitarna i kodskivorna gav då en upplösning på 0,08789 grader…

Bevarade föremål från vår första tid.

Försöksmodellen (12-biten) är lämnad till Flygvapenmuseum i Linköping, då flygvapnet har varit vår största kund. Försöksmodellens datamottagare och datasändarens ena kodskiva finns på strilskolan i Uppsala. Övriga delar i förråd i Linköping.

Armédatalänken var inte först ute på förband

Vår första digitala datalänk ute på förband som användes operativt var ”Styrdatalänken” för flygvapnet.
Styrdata systemprov på förband utfördes i jan 1961. Styrdatalänken överförde styrdata till piloten i flygplan 35 Draken med radio från stridsledningscentraler i bergrum. Se vidare FHT-F skrift http://www.fhtprov.se/fv_dokument.html#styrdata.

Med hälsning från Erik Åhman

/Björn Sölving
2013-12-02


Webbansvarigs kommentar:
- Beskrivning av datalänken. Lars Billström.
- Göran Wallin berättar om datalänken
- SM Eriksson berättar lite om bakgrund och huvudkonstruktören av datalänken
- Kjell-Erik Lindgren har även skrivit: En sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet.