Till minne av Sune Nordstedt

Till minne av Sune Nordstedt

En mycket god vän och arbetskamrat har gått ur tiden. Sune tog sin tekniska examen vid Hässleholms Stads Tekniska Skola år 1960 som den första gruppen teletekniska ingenjörer. Sin första anställning därefter hade han på LME i Stockholm. Därifrån lockades han över till Stansaab, efter ytterligare ett mellanspel på HP återvände Sune till Datasaab och ingick nu i den grupp som arbetade med radarsimulatorer och extraktorer under Jorg Seseman. Bland arbetskamraterna återfanns Bosse Hallqvist, Anders Lindholm, Hans Thulinsson m.fl.

Efter några år startade Sune tillsammans med Bosse Hallqvist, Karl-Erik Andersson (KEA) , Hans Thulinsson och Lars Nygren företaget Design Pack som sysslar med konstruktion av mönster- och kretskort. De sista verksamma åren arbetade Sune tillsammans med Bosse Hallqvist på Pergo Elektronik.

Vi kommer ihåg Sune som en mycket skicklig tekniker och en god arbetskamrat omtyckt av alla. Sune var en god lyssnare och hade lätt att få kontakt med sin omgivning. Han hade alltid nära till ett gott skratt och uppmuntrande ord. Vid sidan om arbetet var han intresserad av historia och särskilt de stora folkvandringarna. Efter sin pensionering ägnade Sune mycket tid åt sin fädernesgård i Stockaryd, Småland där han tillbringade nästan halva året.

Under 2013 drabbades Sune av den fruktansvärda sjukdomen ALS och med stor saknad lämnade han oss den 5 mars i år.

Om det är någon som vill hedra Sunes minne med en gåva till ALS fonden så kan ni kontakta någon av nedanstående.

Hans Thulinsson
Bo Hallqvist
Jan Persson