Idag postades inbjudan till Vårkryss ...

Inbjudan

Före dagens presidiemöte kuverterades knappt 300 försändelser. Kuverten innehöll:
- inbjudan med plusgiroblankett till: Vårkryss 21-22 maj
- inbjudan till besök på Nynäshamns Järnvägsmuseum 6 maj
- alfa-nytt nr 2 2014
- medlemsmatrikel för 2014

Extra bonus på Vårkryssen

En av deltagarna (lottdragning sker senare) kommer att uppgraderas till lyxhytt. Vem den lyckliga är kommer att redovisas här på webben några dagar före avresan.

Anmälan Vårkryss

Du anmäler dig genom att betala in via kuvertets plusgiroblankett och samtidigt anger du matval mm.. Om några dagar kan du även anmäla dig här på webben, samtidigt som du betalar till plusgiro.

Anmälan Nynäshamns Järnvägsmuseum

Betala in per plusgiro enligt anvisningar i inbjudan.

/Björn Sölving
2014-04-22