Presidiemöte idag: Nu aktiviteter o höstmöte!

2014-10-28 tisdag. Besök på Robotmuseum STRIL-museum i Arboga och Strängnäs Pansarmuseum. Transport sker med egna bilar. Inbjudan distribueras inom kort.

2014-11-06 torsdag. Besök på Arlanda kontrollcentral. Deltagarantalet begränsat till 25 personer. Veteraner har företräde framför gäster. Transport sker med egna bilar. Inbjudan distribueras i början på oktober.

2014-11-20 torsdag. Höstmöte på Spårvagnsmuseet (Stockholm) med efterföljande valfritt besök på restaurang på Söder. Inbjudan distribueras 16 oktober.

Till sida med möten.

/Björn Sölving
2014-09-23