Inbjudan till höstträff har distribuerats

Hej Veteran!

I går postades kuvert till alla klubbens medlemmar. Kuvertet innehåller en inbjudan till höstträff, ett inbetalningskort och ett fullmatat nummer av alfa-nytt. Du bör få kuvertet inom några dagar.

Inbjudan följer. Läs och anmäl dig senast 31 oktober!

/Björn Sölving
2014-10-17

Klubbens plusgiro: 432 67 12-9