Arkivgruppen nu färdig med steg 1

Arkivgruppen jobbar

Arkivgruppen (Sven-Åke Jidenius, Tommy Carlsson, Rolf Karsvall och Björn Sölving) avslutade igår första steget med att ta hand om klubbens gamla dokument. Nu är 7 (!) lådor genomgångna (rensade på "ointressanta dokument"), förtecknade och väntar på transport och insortering i arkivet hos Centrum för Näringslivshistoria (Föreningen Stockholms Förtetagsminnen).

Vi kommer att begära 4 hyllmeter till utöver de 5 vi redan har. Delar av det vi kommer med är dubbletter och kommer att slängas.

Men de 7 lådorna som vi nu är klara med är inte allt. Rolf Karsvall har en ansenlig mängd dokument hemma som måste gås igenom på samma sätt. Och kanske finns det fler veteraner ...

En viktig fråga för arkivgruppen är äganderätten till våra dokument på Stockholms Företagsminnen. Skall vi "äga" allt själva och betala 150 kr per meter och år? Eller skall vi skänka alla dokument om våra företag till Stockholms Företagsminnen och lagra företagsdokumenten gratis? I det senare fallet har dom rätt att gallra och göra vad dom vill, men dom har 60.000 hyllmeter så den risken är nog försumbar!

/Björn Sölving
2014-10-22

Vårt arkiv idag


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Leif Jonsson kommenterade 2014-10-22 12:40
Bra jobbat grabbar.
kjell johansson kommenterade 2014-10-22 10:50
Hej, jag vet inte vad det är för dokument det handlar om. Vi söker underhållsdokument till system Maril880 och jag har gjort så i ett anal år. Med nya ubjakten kanske också Maril920 dokument är av intresse. Kjell

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.