Besök på Arlanda kontrollcentral

Det händer med veteraner på Arlanda den 6 november!

Då har nämligen Veteranklubben Alfas medlemmar en unik chans att besöka Arlanda kontroll-central, Stockholm Air Traffic Control Centre (ATCC). Det är en av våra hedersmedlemmar, Finn Hultman, som genom sina kontakter lyckats ordna ett studiebesök dit på Gustav Adolfsdagen.

Som den initierade redan vet kontrolleras allt svenskt luftrum över flygnivå 95 (d.v.s. 9500 fot eller 2900 meter) av någon av de två kontrollcentralerna belägna i Sturup resp. Arlanda. Gränsen för ansvarsområdena går för övrigt ungefär längs en tänkt linje mellan Karlstad, Jönköping och Kalmar.

Vi kommer att få en presentation av verksamheten av kontrollcentralens chef Jacob Edholm som också låter oss få se flygledare i full aktion. De har till sin hjälp ett sedan 2005 driftsatt flygledningssystem, Eurocat 2000E, som utvecklats av det franska företaget Thales.

Det historiska perspektivet får vi oss till del av Rolf Norman som under många decennier varit engagerad i utvecklingen av luftbevakningssystem. Det här är tillfället inte minst för veteranmedlemmar med erfarenheter inom området!

NÄR VAR HUR?

Kl 09.00 samlas vi i ATCCs lokaler på Arlanda (karta kommer att presenteras nedan, finns ännu inte!) där vi tas om hand av våra värdar. Vi börjar med en fikastund då vi bekantar oss med varandra och samtidigt hedrar Gustav II Adolf på visst sätt. Under resten av förmiddagens aktiviteter får vi många tillfällen att ställa frågor till våra värdar och flera av oss kan säkert också bidra med svar. Framåt kl halv tolv avslutar vi besöket med att ta oss till Radisson Blu Arlandia Hotel och lunchbuffén där för att inte behöva resa tillbaka på fastande mage.

Vi kommer att samåka med bil till och från Arlanda. Avresetid och plats avtalas mellan förare och passagerare.

Du anmäler dig genom att klicka här: Du får upp ett mejl där du anger ditt namn. Ifall du har möjlighet att ställa upp som förare ange också hur många passagerare du kan ta med dig. Kan du inte bli förare lägger du till ”vill bli passagerare” i svarsmejlet. OBS: Kolla att mejlet skickats!

Har du önskemål om att ta med en gäst ange samtidigt den medföljandes namn. P g a att antalet besökare är begränsat har dock veteraner företräde. Svara alltså så snart som möjligt! Först till kvarn….

Fredagen den 31 oktober är sista anmälningsdag. Så snart du anmält dig får du besked via mejl som bekräftar att du kan komma med och ev. begäran om extra personuppgifter som kan komma att behövas för att komma in i kontrollcentralen. Förslag på sammansättning av bilbesättningar samt väganvisningar sänds ut lördagen den 1 november då också meddelas ifall önskad gäst kan medtagas.

Efter det att du fått ditt deltagande bekräftat betalar du in 50 kr (alternativt 100 kr inkl. gäst) för studiebesöket till Veteranklubben Alfa, plusgiro 432 67 12 – 9. Senaste inbetalningsdag den 3 november.

Kostnaden för lunchen svarar var och en själv för. Föraren och passagerarna kommer överens om hur resekostnaderna fördelas.

Ev. frågor kan ställas till ceremonimästaren Jan Nilsson via mejl jan.k.nilsson@gmail.com eller med telefon eller SMS till 076 166 83 83.

(Karta kommer... här!)

Varmt välkomna!

/Jan Nilsson
Ceremonimästare