Ingvar Persson - Till minne


Ingvar Persson
1940-2014

Ingvar Persson gick bort 16 november 2014

En av våra arbetskamrater från tidiga 1960-talet och framåt har lämnat oss. Ingvar deltog i utvecklingen av vår första riktiga datamaskin "Ång-Censor" (ordet dator var inte uppfunnet då) . Våra tankar går till hans hustru, släkt och vänner.

Du som vill hedra hans minne, skriv gärna en text till denna sida. Läs även texten om Cancerfonden i dödsannonsen.

/Björn Sölving
2014-12-02


Rolf Karsvall minns

Jag fick i torsdags det för mig oväntade och tråkiga beskedet att min och många andras mångåriga arbetskamrat Ingvar Persson avlidit. Beskedet kom till Veteranklubben från Ingvars hustru Birgitta till vilken, tillsammans med den övriga familjen, våra tankar nu går i deras sorg.

Ingvar och jag m.fl. ingick ju i ”anställningsvågen” av färska men arbetssugna unga ingenjörer till SRT hösten 1961. Vi satt i samma labb, bl.a. ”på taket” i Bällsta innan flytten till Veddesta, vid utvecklingen av företagets första egentliga dator, ”ÅngCensor”. Ingvar var då huvudsakligen engagerad, under Sture Janssons vingar, i utvecklingen av Styrlogiken – Censorns hjärna. En utveckling som av Ingvar krävde ett tålmodigt och koncentrerat tankearbete för att förmå Censor att ”tänka rätt” i alla olika situationer. Till slut stod så vår Censor klar och fungerande med all sin elektronik där då Ingvar liksom vi övriga kunde känna stolthet över vad vi åstadkommit i dessa pionjärtider.

De flesta av oss var ungkarlar vilket bl.a. innebar att Ingvar och jag tillsammans med Janne Persson och Anders Lindholm så gott som varje fredag ”badade av oss” veckojobbet på Åkeshovsbadet med en avslutande måltid på en mindre ”krog” vid Islandstorget. Detta var för oss en välbehövlig avslutning på en intensiv arbetsvecka med oftast många extratimmar. Detta kan man också se som ett tecken på ett kamratskap som även sträckte sig utanför arbetet.

Tiden gick - fruar kom in i bilden - det gemensamma badandet upphörde – arbetsområdena inom företaget ändrades. Det senare förde med sig att Ingvar försvann ur min närmaste jobbarkrets när han vandrade vidare till andra angelägna uppgifter. Jag minns att Ingvar övergick till att arbeta med Produktplanering inom Ledningssystemverksamheten för att sedan övergå till arbete dels inom ”Nya områden” med tillämpningar som systemmässigt låg inom den civila sektorn dels inom Alfaskopverksamheten där han fick ledande uppgifter. Våra kontakter blev då mer sporadiska, till slut huvudsakligen förekommande i anslutning till Veteranklubbens sammankomster.

Detta är några av mina tidiga minnesbilder med Ingvar som jag med glädje bär med mig. Men, just nu känns det sorgligt att Ingvar inte fick uppleva mer av ett skönt och mycket välförtjänt pensionärsliv.

/Rolf Karsvall
2014-11-30


Claes Nordwall minns

Jag fick, i lördags, det tråkiga beskedet att vår arbetskollega, Ingvar Persson, har gått bort, bara 74 år gammal. Jan Persson ringde och informerade mig om den sorgliga händelsen.

Innan jag går vidare vill jag beklaga och visa mitt deltagande med Ingvars familj.

När jag började på Alfaskop/Datasaab, efter tio år på det "stora" IBM, mötte jag, som nyanställd marknadschef , ett litet, men hårt sammansvetsat gäng. Ingvar Persson var produktansvarig och sedermera produktchef för system 41. Han blev för mig en ovärderlig hjälp i vårt arbete, att i hård konkurrens, med i första hand IBM, sätta Alfaskop på kartan, inte bara i Sverige utan även ute i Europa.

Vi var oerhört stolta och glada över våra framgångar. Med kunder, som SAS och Folksam i Sverige och toppbolag som AVIS, Heineken, Lloyds Bank, Cortez Inglés, Deutsche Post, Iduna, m.fl., ute i Europa. Ford Europa fick vårt 250 000:nde Alfaskop vid en ceremoni i Barkarbyfabriken. En liten dedikerad grupp i Sverige stod bakom denna bedrift med starkt stöd av dotterbolagen i Europa. Något att se tillbaka på med glädje och stolthet.

Ingvar, som ansvarig produktchef för system 41, skall ha vederbörlig "credit" för dessa marknadsframgångar. Han var mycket tekniskt kunnig och hade även en god affärskänsla, var oerhört lojal och hårt arbetande i alla situationer. Hans egenskaper gjorde att han var mycket respekterad av sina kollegor, inte minst på vår utvecklingsavdelning, med Jorma Mobrin som chef och på "produktion" med John Wijk i spetsen.

Även i våra dotterbolag var Ingvar mycket respekterad och ofta behjälplig i besvärliga kundsituationer.

Jag blickar tillbaka på denna tid med glädje och tillfredsställelse och där hade Ingvar, min kollega och vän en stor plats.

/Claes Nordwall
Tidigare marknads- och sedermera div.chef
2014-12-01