Arkivgruppen rapporterar

Arkivgruppen

Arkivgruppen (dvs. Sven-Åke Jidenius, Tommy Carlsson, Rolf Karsvall och Björn Sölving) blev i måndags klara med etapp 1. Dvs insortering/gallring av alla dokument som fanns hemma hos Björn. Totalt var det 6 stora flyttlådor som hanterats. Där fanns inlämnade företagsdokument och klubbdokument. Vi har nu 9,5 hyllmeter.

Arkivet finns hos Centrum för Näringslivshistoria / Stockholms Företagsminnen i Ulvsunda.

Måndagens arbete ägnades helt åt klubbdokumenten och resultatet syns på följande bild.


Från vänster Björn Sölving, Rolf Karsvall, Tommy Carlsson och Sven-Åke Jidenius.

Struktur på arkiverade klubbdokument
A:
A1: Dokument från klubbens bildande
A2: Stadgar, stadgeförslag etc.
A3: Presidieinstruktioner (och ev. förslag) etc.
A4: Historik om klubben, text och bilder

B:
B1: Kallelser till och protokoll från årsmöten (inkl bilagor)
B2 Kallelser och noteringar från medlemsmöten (inkl bilagor)
B3: Kallelser till och noteringar från aktiviteter.
B4: Övrig information som gått ut till alla medlemmar (även enstaka grattis- och God-Jul-kort)

C:
C1: Kallelser/protokoll och information från presidiemöten (som anses värda att sparas).
(här inbegripes kalendarium, deltagarlistor)
C2: Presidiearbete (det som anses värdefullt att spara)
C3: Information från olika arbetsgrupper (de som anses värda att spara)
C3-1: Tex Redaktionskommitté 19XX
C3-2: Jubileumskommitte 19XX
C4: Brev till/från presidiet (det som anses värdefullt att spara)
Här ingår tex Ansökan om registring av domännamn.

D: Ekonomidokument (som inte ingår i B1)
D1: Bokföring + verifikationer. Allt sparas för de senaste 7 åren (bokföringslagen)
För dokument äldre än 7 år:
D2: Sparade årssammandrag (Resultat, balans,budget, verifikationslistor).
D3: Sparade äldre kassaböcker

E: Foton (gärna i kuvert med år och typ av tillfälle)
De dubblettfoton som råkar påträffas: slängs

F: Alfanytt och webb
F1: alfa-nytt (endast färdiga nummer inte diskussionsunderlag)
F2: Alfa-bladet, Alfa-aktuellt
F3: Veteranklubbens webb: Enstaka backup av filer och databas på USB-minne.
(om möjligt körbart USB-innehåll)

G: Medlemsmatriklar
G1: Papper
G2: USB-minne (om de inte redan finns i F3)

H: Övrigt av intresse
H1: Historier från Kjell Mellberg
H2: Veteranklubbens utgåva av Stansaab telefonkatalog 1971
Jubileumsskrifter.
H3: Böcker
H4: Tidningsurklipp

En punkt som diskuterades var mejl skickade inom och utom presidiet. Här
kunde vi inte enas i gruppen utan lämnar det "for further study".

Noterbart var att E (Foton) fyllde tre(!) bruna mappar.

Etapp 2

Rolf Karsvall har rätt mycket företagsinformation och klubbinformation hemma. En hel del är säkert väl lämpat för arkivering hos Centrum för Näringslivshistoria / Stockholms Företagsminnen. Rolf bestämmer fortsättning.

/Björn Sölving
2015-01-21

Här arkivförteckning för företagsdokumenten


Du kan bli den första att kommentera denna artikel.


Vill du kommentera artikeln?
Lösenord behövs inte. Men har du
lösenord (samma som för klubbens matrikel)
införs texten om några minuter!