Vi minns Leif Ek

Ingvar Andersson minns:

Jag fick via Veteranklubbens hemsida det tråkiga beskedet, att min mångåriga arbetskamrat från 70-talet, Leif Ek, avlidit. Jag vill beklaga den förlust som drabbat Leifs familj och visa mitt deltagande i deras sorg.


    Leif Ek 1942-2015

Leif Ek och jag träffades första gången 1962-63 under värnpliktstiden på radarskolan RMS i Göteborg. Något år senare möttes vi på SRT, där vi båda fått arbete, men på olika avdelningar. I början av 70-talet började vi ha en del samröre i arbetet. Under senare delen av 70-talet arbetade Leif som chef för Systemtillämpningar för ATC inom min organisation. Runt 1980 skildes våra vägar, och därefter har vi bara träffats sporadiskt på möten, resor o likn.

Leif var en mycket uppskattad chef. Han var tekniskt mycket kompetent och ett föredöme som ledare under en turbulent tid på företaget. Leif var öppen och kommunikativ, och vi trivdes bra tillsammans. Jag kommer att minnas Leif som en mycket drivande och i hög grad bidragande arbetskamrat till vår då omfattande och framgångsrika ATC-verksamhet.

/Ingvar Andersson
2015-01-20


Olle Grahn minns:

Det är med stor sorg jag har fått beskedet att Leif Ek har avlidit, alldeles för tidigt, bara 72 år gammal.

Jag och Leif jobbade tillsammans under SRT ”guldålder” från början av 60-talet, då vi anställdes tillsammans med många andra nyutexaminerade ingenjörer.

Många var på den tiden ungkarlar och vi umgicks även mycket på fritiden. Bl.a. var det dansrestauranger som gällde på helgerna och jag minns fortfarande väl när vi tillsammans besökte en sådan där Leif träffade sin blivande hustru, Ann-Sofi.

Vi kom också tidigt att bli nära grannar. Vi umgicks kontinuerligt och våra jämngamla barn har umgåtts och växt upp tillsammans.

Han byggde redan i unga år ett fritidshus i Sälen där familjen tillbringade en stor del av sin fritid året runt.

Leif arbetade en period med RGC Måldatamaskin, M1, medan jag arbetade med höjddatamaskinen, M5. Båda var samma andas barn och vi hade många sena kvällar gemensamt på arbetet för att försöka hålla tidplanen.

Därefter hamnade vi båda i Ingvar Anderssons Systemavdelning där Leif och jag hade varsin sektion och bildade en trojka tillsammans med Sune Ekfeldt, som hade hand om den militära delen av ledningssystem. Leifs grupp hade ansvar för ATC och han blev mycket involverad i Tercasupphandlingen och var en av nyckelpersonerna för att få kontraktet.

Driftig som han var slutade han i början av 80-talet, bildade ett eget företag, och arbetade framgångsrikt som konsult till sin pensionering.

Det jag kommer att minnas från vår relation under alla dessa år är vänskapen och den djupa sakkunskap han hade såväl privat som på arbetet.

Jag saknar Leif.

/Olle Grahn
2014-01-21