En vän har gått bort, Tord Jöran Hallberg


Tord Jöran Hallberg
1937-2015

Vi är ju ganska många som kände Tord Jöran Hallberg på olika sätt.

Bo Lindestam berättar:

Han var parallellkursare med mig i lumpen vid Arméns Radarskola i Göteborg (radartekniker) tillsammans med Leif Ek, som också var radartekniker. Där fanns två sorters befäl, några mycket välvilliga och toleranta, några som kollade sängbäddningen med studsande enkrona. De senare var inte Tord Jörans favoriter. Han trivdes bättre i mer fruktbar mylla, det insåg vi redan på den tiden.

Jag själv hade tidigt sporadiska kontakter med honom genom Chalmers och Saab med den datautveckling som bedrevs där, främst D21 och tillhörande periferi och programvara. Vi kom vid några tillfällen att ha samma kontakter och problemställningar, ovetande om varandra.

Guru och kontaktperson för den verksamheten var Börje Langefors, som mycket drivande i Saabs datasystemutveckling, sedermera professor vid KTH. En av våra länkar till denna verksamhet och dessa personer var Kjell Mellberg, som spred kontakterna vidare, bl.a. till mig.

Under TASIM-projektet (den tänkta taktiska simulatorn för AJ37 Viggen) i slutet av 1960-talet fanns han med i kontaktkretsen, när det visade sig att SRT:s Censor 932 kunde vara en mycket lämplig datorplattform för en sådan realtidssimulator. Samarbetet med Saab var mycket intensivt i över ett år, men av politiska skäl kom projektet aldrig att realiseras.

Vi hade sedan sporadiska kontakter med honom, när han fanns på högskolan i Linköping. Han fanns ofta i närheten av flera av de projekt som vi, Stansaab och högskolan var inblandade i. Det fanns i flera av projekten en klar användarorientering och inte bara teknik, vilket passade Tord Jöran mycket bra.

Kontakterna med oss och Veteranklubben blev intensivare sedan när han börja söka underlag för sin bok "IT-gryning" och cirkeln slöts genom att Tord Jöran överlämnade det första exemplaret av sin bok till just Börje Langefors. När IT-ceum var under uppbyggnad i Linköping var han en intensiv medverkare och deltog också i mycket av det som vi inom Veteranklubben bidrog med.

Parallellt med att han arbetade med sin bok ”IT-gryning” deltog han även i den första av Tekniska Museets fokusgrupper i projektet "Från matematikmaskin till IT" som handlade om tidiga svenska datorer och tidig programmering, som resulterat en ett flertal intervjuer med nyckelpersoner och några s.k. vittnesseminarier. I dessa grupper kom Tord Jöran och jag själv att arbeta tillsammans under några år i början på 2000-talet.

Tord Jöran var också föredragshållare på en av våra vårkryssningar, där han också visade upp sin bredd, bl.a. genom att spela på sin kära fiol.

Jag mins en man med breda intressen, glimten i ögat och pennan i handen. Stundom med ett visst östgötskt bias.

/Bo Lindestam
2015-09-10


Björn Sölving: Tord Jöran har flera gånger besökt Veteranklubben i olika ärenden


2003 mars: P-O Persson överräcker första Alfaskop-prototypen till Magnus Johansson (då chef för IT-ceum). Tord Jöran är med och tar emot.

Läs mer om Tord Jörans besök hos oss (2003) . SM Eriksson var också med och berättade om vår historia.

-----------------------------------------------------------------------------

2004: Veteranklubben Alfa ville imponera lite på Magnus Johansson (IT-ceum) och Tord Jöran Hallberg. Dom bjöds med på ett besök på Arlanda gamla kontrollcentral (numera riven). Här kan du läsa artikeln.

-----------------------------------------------------------------------------


2007: Tord Jöran har just släppt boken IT-Gryning och den kommenteras på veteranklubbens webb. Här kan du läsa artikeln.

-----------------------------------------------------------------------------

2007: Tord Jöran undrade varför det är gul färg på tecknen på Alfaskop
Här förklarar Calle Vedin mfl. hur vetenskapligt det gick till att välja färg.

-----------------------------------------------------------------------------
Redan 2001 var Tord Jöran aktuell i Veteranklubbsammanhang. Han skickade en fråga om vi var först med dataöverföring i Sverige

Det blev en lång diskussion. Läs mer här

-------------------------------------------------------------------------------
2008 hade vi förmånen att höra ett mycket uppskattat föredrag av Tord Jöran på vår dygnskryssning till Mariehamn.
Det var då han till allas förvåning och glädje tog upp fiolen och spelade för oss.

Jag hoppas du fick med dig fiolen där du är nu...

/Björn Sölving
2015-09-10


Du kan bli den första att kommentera denna artikel.


Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.