Facebook: Video från 1979 med bilder från RGC

Facebook: Video från 1979 med bilder från RGC

Facebook innehåller många grupper, vissa grupper måste man söka medlemskap i för att få följa/kommentera. En sådan grupp är "STRIL, Stridsledning och Luftbevakning".

Läser man på gruppens syfte får man veta:
Denna grupp är tänkt som en sammanhållande länk för alla som verkar/har verkat i Striltjänst, som värnpliktiga eller stamanställda, oavsett tjänsteställning eller var i landet man tjänstgjort och oberoende av utbildningsplats, det må vara F2, F18 eller LSS. Posta minnen, dekaler, bilder av hjärtats lust!

Några få veteraner har hittat hit, dvs blivit medlemmar, Rolf Karsvall, Ingvar A Vänman och Björn Sölving.

Ibland är det något extra intressant, som tex denna video: "Fredens Hav" Om det svenska flygvapnet och incidentberedskapen. Från 1979. Kommentarer av Christer Åhström.

Lars Stadigh (som lagt gjort inlägget) skriver: "Kanske läge för en film med lite ynglingar från 1979 ....."

Videon är 42 minuter lång och har en hel del sekvenser från stridsledning via manöverbord (tillverkade av Stansaab Standard Radio och Telefon).

/Björn Sölving
2015-12-15


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Einar kommenterade 2015-12-15 10:53
Jag håller med mycket intressant och givande.
Leif Jonsson kommenterade 2015-12-14 19:21
Intressant å trevlig film, stort tack till den glada givaren.

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.