Tillverkade SRT zonrör?

Zonrör på SRT?

I min historiska samlariver har jag någon gång under tidigt 1960-tal
klippt ut en artikel om reglersystem i robotvapensystem, som jag nu
hittade vid städning. Artikeln ger inga konkreta detaljer om dåtidens
robot-installationer, men vi (SRT) var ju bevisligen inblandade både i
BISTO i Bloodhound-miljö och i styrning av robotkompanier från våra
STRIL-system (rgc). Jag letade vidare och då hittade jag en notering att
vi (SRT) hade tillverkat zonrör till mindre robotsystem under slutet av
1950-talet, tydligen främst främst för marint bruk.

/Bo Lindestam
2016-01-19


Webbansvarigs kommentar:
Vad är zonrör?
Wikipedia berättar: Zonrör är ett tändrör som används till robotar och till granater för artilleripjäser, granatkastare och luftvärnskanoner. Zonröret utlöser på ett visst avstånd (några meter) från målet eller från marken. För luftvärn betyder det att granaten inte behöver träffa målet direkt, utan det räcker att flygplanet kommer inom zonrörets räckvidd. Träffytan ökar på det sättet flera tiotals gånger.

Kommentar till Bosses text ovan:
Frågade Google om zonrör och "Standard Radio". De svar som kan ge någon liten ledtråd:

1. href=http://www.robotmuseum.se/Mappar/Berattelser/MINA_40_AR_MED_ROBOTAR.pdf
Nu kom krav från bl a apparattillverkarna AGA (målsökare), Philips (höjd-hållare?) och Standard Radio (zonrör) att få uppgifter om den verkliga miljön. Därför bildades en grupp på CVA under Anders Gernant (senare riksdagsman), som ...

2. Här en annan text som låter som om Standard Radio var med och konstruerade nåt i robotar: https://www.flightglobal.com/FlightPDFArchive/1973/1973%20-%200661.PDF
(just i skarven mellan första och andra spalten).


Du kan bli den första att kommentera denna artikel.


Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.