Arbetskamrat som gått ur tiden

Sigurd Håkansson 1920-2015

Det kom en notis från Bo Lindestam att Sigurd Håkansson hade avlidit i november förra året. Jag har inga minnen av Sigurd Håkansson, men en titt i telefonkatalogen Datasaab 1980 visade:

I (Interaktiva Dataystem IDS) Bengt Gustavsson
IM (Marknadsavdelning) Gunnar Blomquist
IMN (Försäljning Norden)
- Bo Svensson
- Sigurd Håkansson
- Rune Widfeldt

Bosse berättade också att Olle Hagmansson (på Stansaab-tiden) anställde en kommendörkapten av 1:a graden, Sigurd Håkanson.

Vad visste Google?

Google gav många svar, men ett som fångade min uppmärksamhet ledde till FHT Marinen (Försvarets Historiska Telesamlingar) som hade ett dokument om Datakommunikation för order och stridsledning av Malte Jönson (2012). Det vare en rätt intressant artikel. Stansaab/Datasaab nämns många gånger och även konkurrenssituationen med Philips.

Här några lösryckta meningar:
...
Det första systemet för datakommunikation inom marinen torde ha varit Philips MADAR
(marin datarapportering). Detta var ett system för digital överföring av standardorder, som
togs fram av Philips Teleindustrier. Bakom detta låg dock dåvarande chefen för marinstabens
Förbindelse- och Stridsledningsavdelning, kommendörkaptenen 1 gr Sigurd Håkanson. Han
kände starkt behovet och ansåg att med dåvarande teknik det skulle vara möjligt att ta fram en
anläggning för överföring av standardorder genom att bara trycka på en knapp för snabb och
säker sändning och kvittering etc.
...
Anbudsutvärderingen visade att förslagen från Philips och SRT (Standard Radio, senare
Stansaab) var de bästa och de som kunde komma ifråga för beställning.

... och allt var klart stod Stansaab som segrare! Ett något snöpligt och mycket irriterande resultat för Philips som ju låg bakom systemet.
...
Meddelandeformatet 8000 var ett format som hade börjat utvecklas i samband med
specificeringen av bl a radarstationen PS 870 och ledningssystemet STRIKA.
...
Här finns hela dokumentet: http://www.fht.nu/Dokument/Marinen/marin_datakomm_madar_ver%204_6_1_for_fht.pdf

Till sidan med avlidna arbetskamrater

/Björn Sölving
2016-02-06


Du kan bli den första att kommentera denna artikel.


Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.