Filmen Horisont nu på Youtube

Horisont

Horisont är en film från 1965 och den visades ofta för kunder hos SRT/Stansaab. Filmen är gjord av Suecia Film för Flygvapnets Filmdetalj. Vi har filmen på VHS i vårt videoarkiv (länk till vårt arkiv, se längre ner). Vissa av våra VHS-kassetter har vi lagt ut på internet, men inte Horisont. Vilken tur att den nu finns att se på Youtube!

Filmen visar hur vårt flygvapenförsvar är tänkt att fungera, där fienden kommer likt getingar från ett förstört getingbo. Filmen innehåller en hel del scener från stridsledningscentraler på den tiden Censor 220 ("Ång-Censor") hanterade flygrörelserna. Bland sekvenserna hittar man:


Draken leds mot målet med styrdata.

Ett OP-rum.

Höjdmätarpositionen.

Manöverpanelen till Censor 220.
Systemkonstruktör (nåja för systemet
kring manöverpanelen): Björn Sölving,
mekanisk konstruktör: Einar Estreus.

Informationsfilm från 1965 om stridsledning och dess roll för rikets säkerhet.


Här finns förteckning på klubbens VHS-filmer och vissa kan man se direkt.

/Björn Sölving
2016-02-08


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Stickan kommenterade 2016-02-08 14:34
Jag råkade vara på anläggningen ifråga när OP-rumsbilden filmades. De två avlånga vita fälten var pappersflak som rullades ut provisoriskt. De var inte rektangulära utan avsmalnande kilar. Detta för att lura ögat/perspektivet så att OP-rummet föreföll större än i verkligheten.
Höjdmätarpositionen användes oftast inte. Affärsidén var ursprungligen att man på de jättestora knappfälten, ett per höjdmätare, skulle knappa in alla företag som skulle begärde höjdfråga i sekventiell följd så att de ganska långsamma nickande höjdmätarna skulle beta av höjdfrågorna i turordning t.ex medurs för att snabba upp höjdmätandet. Någon räknade senare på detta och kom fram till att tidsvinsten var noll eller minimal jmf med att helt enkelt ta höjdfrågorna i den följd de kom in oberoende av målbäring. Det mesta höjdmätandet gjordes i alla fall österut.

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.