Rapport från årsmötet 2016

Årsmötet 2016

Jag googlade på Amorinasalen, och tänk där fann jag en detaljerad karta utvisande var Amorinasalen låg. Det hjälpte inte. Jag hade ju bara varit där fyra gånger förut! Men nu har jag sett hela Sollentuna och fått en kilometers stärkande promenad. Tur att man startar tidigt på morgonen.
Presidiet hade visst pratat om att sända en taxi för att hämta mig med tanke på att jag skulle hålla ett föredrag.

Årsmötesförhandlingarna genomgicks utan missöden och redovisas säkert detaljerat i alfa-nytt.

Efter detta försökte undertecknad ge en liten inblick i sin hobby amatörradio, som en del kanske trodde var på utdöende, men som frodas och utvecklas.

Vår gäst Anders Eklund från F8 kamratförening höll sedan ett mycket intressant föredrag om Kungliga Svea Flygflottilj och flygfältets historia som började långt innan det övertogs av försvaret.


En landning på bana 08 idag skulle försvåras av att det ligger byggnader i vägen.
Vår webbredaktör bor i en av byggnaderna. Själv har jag också bott på området i ett år, men det var i en barack vid tredje (gula) divisionen.

Efter mötet gick vi till den närbelägna Stinsvillan som fler än jag hade svårt att hitta till. Där blev det som vanligt trevligt umgänge med alla alfaiter. De flesta beställde järnvägstoast, men några ställde till det genom att välja något annat, vilket fick krögaren att falla i gråt, men det ordnade sig till slut, även om några fick vänta lite längre. Men allt var OK, även om menyn inte gick upp mot Alfa Catering som vi blivit bortskämda med tidigare.

Lotteriutdelningen komplicerades av att alfaiterna blev uppdelade i olika våningsplan, men webredaktören uppe hos oss löste problemet via mobilkommunikation med lotteridrageriet på nedre våningen.

Vi tackar presidiet för ett väl arrangerat möte (som vanligt) och vi ser fram mot nästa sammankomst.

Slutligen vill jag påpeka att jag inte sitter dygnet runt vid min radio. Som motion dansar jag gammeldans och bugg, och litterärt är jag sammankallande i en skrivarverkstad där vi tränar på att skriva berättelser.

/Rune Winter
2016-02-19


Några av webbredaktörens egna bilder :


Jan Persson säljer lotter till Gunnar Blomqvist. Bo Lindestam väntar på sin tur.


Även Leif Jonsson sålde lotter. Här till Rune Winter och Agneta Eckert. Bakom står Bo Lindestam och Lars Tehler.


Ceremonimästaren berättar om eftermiddagens program


En miniutställning var det också. Jörgen Möllenhoff hade med sig en "PPI-positionsvisare" från RGC.


Åhörarna (59 veteraner) lyssnade uppmärksamt på det snabba årsmötet.


Anders Eklund berättade om de olika flygplanstyperna som funnits på Barkarby


Övre våningen på Stinsvillan.


Rolf Karsvall vann högsta vinsten på lotteriet!

/Björn Sölving
2016-02-19


Du kan bli den första att kommentera denna artikel.


Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.