På årsmötet visades en video

Video från nedlagt museum

Före Rune Winters föredrag på årsmötet 2016 visades en video från ett TV-program "Landet Runt".

/Björn Sölving
2016-02-24