Årsmötesprotokoll 2016, ansvarig för alfa-nytt...

Årsmötesprotokoll 2016

Nu finns årsmötesprotokoll, ekonomirapport, revisionsrapport att läsa här.

Övrigt

Calle Vedin har på egen begäran överlåtit matrikel och alfa-nytt till övriga Presidiet.

Presidiet har tills vidare utsett Sven-Åke Jidenius som redaktör för alfa-nytt och i redaktionskommittén ingår även Aina Ståhle och Björn Sölving. Tommy Carlsson är nu ansvarig för klubbens medlemsmatrikel./Björn Sölving
2016-03-13