Hjälp! Vad är detta?

Det kom ett mejl. Du kan kommentera nedan.

Hej Björn!

Under arbetet med att inventera och registrera Datamuseets samlingar råkar vi ibland på grejer som vi behöver hjälp att ta reda på vad det är för pryttel och dess historia.

Bifogade bild visar en telefonist/dispatch – terminal, som vi inte vet vad den tillhör för produktlinje eller vad den använts till.

Det är en Ericsson enhet men saknar namn. På en skylt på undersidan står det DVB 101 som enhetsbet. Det skulle tyda på att den hade med marksänd digitalteve att göra, men tillverkningsåret är 1985 så det är väl knappast troligt.
Designmässigt så har den drag av både Bollmora och Barkarby (enligt mig). Vet du nånting om den (eller vet någon som kan veta)?

Ingick troligtvis i MD-världen. Telefonkatalog online och trafikövervakning samt debitering var krav som kom vid den tiden.

Ha det bra!
Hälsn. Lennart Pettersson


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Lars Fossum kommenterade 2016-04-20 09:30
Produkten hette Gemini och togs fram parallellt med portabla PCn.
Den funkade både som telefonterminal och som terminal till vår PC - samtidigt. Visades på mässor men blev ingen storsäljare direkt.
Jag tycker att det var en smart grej. Men allt lyckas ju inte.
Hls
Lasse

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.