Presidiemöte idag

Hösten första presidiemöte

Idag hade vi presidiemöte i gamla Barkarbyfabriken. Efter en ovanligt välsmakande lunch lotsade presidenten oss genom den digra ärendelistan.

Speciellt kan man nämna:
- Nästa år är ett jubileumsår, klubben har då funnits i 40 år! Diskuterades hur jubileet skall firas?
- Ekonomin är god och en ny medlem är på väg.
- Höstmötet börjar ta form och till utskicket skall redaktionskommittén göra nästa alfa-nytt.
- Beslöts att fortsätta de uppskattade lunchaktiviteterna i Barkarbyfabriken
    (27 september, 25 oktober och 29 november).
- Diskuterades förslag på aktiviteter och utdelades uppdrag att planera för detta.
- Diskuterades att några i presidiet skulle besöka några "gamla" veteraner.
- Beslöts att undersöka hur de nya anmälningsreglerna hos Hanser (film) påverkar oss.

/Björn Sölving
2016-08-23