Till minne av QRT


Kurt Lindquist (Margery)
1939-2016
Veteranen, arbetskamraten och tillika vännen Kurt Lindquist har hastigt lämnat oss efter en tids sjukdom i ALS.

Kurt var under många år på 70-talet och början av 80-talet en av de drivande krafterna i våra gemensamma alfa-festligheter som vi då höll tillsammans med arbetskamrater och familjemedlemmar. Kurt var inte bara engagerad i Alfaskopets utveckling utan var även djupt involverad i projektet TERCAS.

I mitten av 80-talet började Kurt sin konsultkarriär hos Mikrotell, som hade startats av Hans G Wahlberg och Christian Davidsson 1978. (Mikrotell bytte senare namn till Enator Teknik då Enator bildades 1986.)

Kurt var en livsnjutare och en stor sällskapsperson. Vi som stod honom nära både som arbetskamrat och i det privata kunde njuta av många trevliga stunder tillsammans både i Jakobsberg och på hans sommarställe på Ornö.

.

Så hände något och Kurt drog sig tillbaka till ett mer privat liv, hittade en ny livspartner och flyttade till Frankrike och därmed ebbade våra kontakter ut.
Men så plötsligt dök Kurt upp på vår jubileumskryssning i maj 2007 och då var det åter den gamla glada Kurt som höll ett föredrag om ”Gasverket” vilket säkert alla närvarande kommer ihåg.
I Frankrike engagerade Kurt sig i Frimurarorden och sin vana trogen steg han snabbt i graderna inom detta sällskap och slutade som ”Maître de Franc-Macon”.

En arbetskamrat och en god vän har lämnat oss.

Aina Ståhle       Björn Sölving       Jan Persson