Julhälsningar från en president

Hej alla veteraner.

2016 är Veteranklubbens 39e verksamhetsår.
Klubbens Presidium arbetar som vanligt för att leva upp till klubbens ändamål, som är att uppehålla kontakten mellan arbetskamrater, samt vårda våra företags historia.

Vår förhoppning är att ni medlemmar tycker att vi gör det, genom vårt arbete.

2017 betyder att Veteranklubben fyller 40 år. Det var alltså 1977, som veteranklubben bildades på Gunner Christiansens initiativ.
Det ska vi fira med ett 40 års-jubileum på två sätt. Vi ska ta fram ett jubileumsnummer av alfa-nytt. När det är ett jubileum då ska det vara fest, därför kommer det att bli en sådan under året. Vi ber er alla att hjälpa till med, att bidra med minnen och bilder från händelser inom företaget, till alfa-nytts jubileums nummer.

Presidenten ber att få tillönska alla medlemmar,

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

2016-12-22
/Sven-Åke Jidenius


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Rune kommenterade 2016-12-25 15:22
Instämmer till fullo med Presidenten
Om ett Gott Nytt jubileumsår
Hälsar den vilsne skribenten
När nyårsklockor slår

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.