Presidiemöte igår.

Presidiet hade möte igår

Startade med att lägga inbjudan till höstfest i ca 250 kuvert.

Höstfest 2017-11-15 blir en endagstur till Kapelskär
och Åland
och all aktivitet sker på båten.

Inbjudan når medlemmarna om några dagar.
alfa-nytt (jubileumsnummer) delas ut
på båten, övriga får per post.


Preliminärt beslöts att ha en aktivitet 2017-10-18 (Obs datum ändrat):
Utfärd med egna bilar till LV3-museum och Pythagoras.
Mer information kommer här på webben om några dagar.


Planering av alfa-nytt (jubileumsnummer) pågår med full fart.
Många ovanliga och intressanta artiklar finns redan!
Har du nåt? Skicka snabbt till presidiet!


Klubbens ekonomi är god.

/Presidiet, Björn, webbansvarig
2017-09-20