Inte två gånger


Rune vid sin utrustning där EU-nytt inhämtas.

Inte två gånger utan fyra!

Som bekant så har EU kommit med ett direktiv att införa vårtid och hösttid på klockorna. Detta för att få en mjukare övergång, då det visat sig skadligt för kroppen med en hel timmes omställning. Vi får alltså ställa om klockorna fyra gånger per år.
Detta bör tagas i beaktande vid planeringen för våra möten och kryssningar så att det anges rätt tid.

Hälsningar
Rune


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Rune Winter kommenterade 2018-04-01 18:50
Nej, det kanske du förstod!
Rune Winter kommenterade 2018-04-01 18:37
Jo det är just vad jag gjorde Leif!
Leif Jonsson kommenterade 2018-04-01 13:21
Hummmm Rune, har du glömt vad det är för dag idag??

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.