Slussenvandringen 11 april

Slussenvandringen 11 aprilOlev Nöu

Vi samlades utanför T-baneuppgången Götgatan vid station Slussen. Det var c:a 18 veteraner och gäster som hade ställt upp, förutom Aina och Olev. Det glada gänget gick sedan till restaurang Spago för avnjutandet av dagens lunch. En del av oss beställde en stor stark till lunchen. Jag upplevde den dock som en minimal stark. Annars var det gott.

Så började vandringen uppför Söders branta höjder med kullerstenar och gamla byggnader blandat med nyare hus. Märkligt att man som infödd stockholmare känner så litet till om sin födelsestad!

Den initierade och entusiastiske ciceronen Olev berättade om gamla stockholmstider medan vi gick upp till bron och över till Katarinahissen, där vi fick en överblick över det pågående arbetet med den nya slussen. Den första slussen byggdes 1642 och kallades då Drottning Kristinas sluss. 1744 byggde Christopher Polhem om slussen. Därefter har ett antal ombyggnader skett till dagens utförande som funnits i 80 år och som nu är moget att radikalt förändras.

Jag tror nog att en del av oss som varit kritiska till förändringen nu ändrade åsikt när vi fick en närmare inblick i anledningen, som inte främst har med trafiken att göra, utan mer med vattnet i Mälaren och det framtida behovet att kunna släppa ut mälarvattnet till Östersjön. Mälaren beräknas komma att stiga väsentligt genom klimatändringarna och med översvämningar som följd. Man måste alltså öppna för snabbare avrinning. Översvämningarna skulle annars ödelägga bebyggelserna runt Mälaren och skulle dessutom förstöra dricksvattnet som nu tas från Mälaren.

Det är fråga om ett enormt projekt, underbyggt med fullständig ompålning, då den gamla pålningen av trä eller gammal dålig betong inte duger längre.

Vi gick slutligen nedför ett oändligt antal steg i en trätrappa till en utställningslokal där vi fick se filmer samt en stor modell som visar hur Nya Slussen i stort sett kommer att se ut i färdigt skick.
Hela projektet beräknas fortgå fram till år 2027.

Tack Aina för arrangemanget och tack Olev för en intressant information om Slussens historia och kommande förändring.

/Rune Winter (text och bilder)
2018-04-15