Besök på utställning om Förbifart Stockholm 26/4–18

Besök på utställningen om Förbifart Stockholm 26/4–18


Per Alarud

Vår Veteran Per Alarud hade bokat ett besök för Veteranklubben, med guidning på Trafikverkets utställning om E4 Förbifart Stockholm. Utställningen finns i Trafikverkets lokaler i Sundbyberg.
Vi var 8 Veteraner och 7 gäster som tagit oss till ”Sumpan”.

Per hade också tänkt på att vi behövde en ordentlig lunch inför besöket och hade därför bokat bord för oss på Restaurang Grand Garbo i Sundbyberg.


Utanför Grand Garbo. Foto: E Åhman

Efter en god lunch vandrade vi den korta vägen till Trafikverkets lokaler. Eftersom vi hade lite tid innan det planerade besöket, passade några på att titta in i Marabou-parken som ligger i närheten. (Där Grand Garbo ligger fanns det tidigare en restaurang som hette Stenvillan och var ganska känd).Vi tog plats i en filmsal och hälsades välkomna av vår guide. Han visade en film som övergripande beskrev projekt. Därefter visade vår guide bilder och berättade detaljerat om projektet.
Förbifart Stockholm, är just nu Sveriges största väg och tunnelprojekt. Det är det statliga Trafikverket som bygger, till skillnad från ombyggnaden av Slussen, där det är Stockholms Stad som bygger.

Förbifarten behövs eftersom Stockholms befolkning ökar och därmed trafiken. Essingeleden är byggd för 80 000 fordon och trafikeras i dag av 160 000 fordon per dygn. Dessutom är Stockholm väldigt sårbart om Essingeleden måste stängas av, eftersom det finns få broar för genomfart i Stockholm.


Presidenten och kartan. Foto: E Åhman

Fakta om Förbifarten:
Total längd 21 km, varav 18 km är tunnel, beräknad byggtid är 10 år och det är klart 2026. Kostnad är 27,6 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Det är Trängselskatten som ska betala bygget till 80 % och staten 20%. Restid från Kungens Kurva till Häggvik tar ca 15 minuter. Det blir sex trafikplatser, Kungens Kurva, Lovön, Vinsta, Hjulsta, Akalla och Häggvik.

Trafikverket anser att man har en mycket god kostnadskontroll i projektet och förutser ingen kostnadsökning i dag.
Ett sådant här stort projekt måste planeras i minsta detalj och vår guides redogörelse, ingav för mig att så är fallet.

Arbetet är uppdelat och varje del har en entreprenör. Det är både svenska och utländska företag som har fått kontrakt. Varje företag har i sin tur under entreprenörer. Det medför att det i vissa fall blir kulturkrockar. Trafikverket jobbar på att det inte ska finnas ”svart” arbetskraft inblandad, samt kontroll på att varje inblandat företag betalar skatter och sköter sig.
För att minimera vägtransporter, har man byggt tre hamnar för utlastning av sprängsten. Det är vid Sätra och på norra och södra Lovö. Sprängstenen krossas först och lastas sedan på båtar som tar stenen till olika ställen vid Mälaren. Man säljer stenen till olika byggbolag.

Vissa partier i berget har dålig hållfasthet och där får man förstärka det, genom att borra många hål och injicera material som förstärker berget. De flesta av oss som bor i Stockholm kan ju följa delar av bygget. Personligen tycker jag att det går fort fram, i varje fall det som är ovan jord. Det är mest effektiva maskiner man ser, men inte så mycket folk som rör sig på arbetsplatserna.

Där tunneln går under Mälaren, mellan Lovö och Grimsta kommer den att vara ca 60 m under vattenytan och det blir ungefär 40 meter under botten på Mälaren.
Trafikverket tar också stor hänsyn till natur och miljö vi byggandet. På Lovö bygger man konstgjorda fågelbon för att skydda fiskgjusarna som häckar där. I Hansta bygger man vattendammar för en sällsynt större vattensalamander. Det är bara några exempel på åtgärder.

Detta är ett litet axplock av allt vi fick veta vid vårt besök av guiden och utställningen. Det var ett mycket intressant besök. Nu vet många av oss varför det bullrar och skakar i husen på kvällarna, det är då man spränger i tunnlarna.

Nu på lördagen 5 maj, klockan 11.00-15.00 kommer Trafikverket att öppna upp tunnlarna i Skärholmen, för allmänheten. Se mer info om detta på Trafikverkets hemsida.

En kommentar från någon av oss besökare var att, med tanke på vår ålder och det är klart först om åtta år, så kanske det blir med färdtjänst, man får en åktur genom förbifarten.
All övrig information om Förbifarten finns på Trafikverkets hemsida, där kan du få reda på allt om E4 Förbifart Stockholm.

Här några bilder från Trafikverkets hemsida.

Akalla tunnelmynning


Korsning E18 vid husby


Trafikplats Vinsta


Tunnelprofil Häggvik - Lovön - Mälaren - Kungens Kurva


Kungens kurva

Tack Per för att du tog initiativ till detta besök.
Presidenten


Webbansvarigs kommentar:

Inte långt från Grand Garbo ligger Bällsta Bro. Erik Åhman passade på at ta en bild där tvärbanan går över "Marabou River" vid Bällsta Bro. I bakgrunder "Bällstahuset" där många av oss har jobbat! Där upp på högsta takvåningen konstruerades i mitten av 1960-talet bl.a den första datorn för RGC (Censor) av Sture Jansson.


Bällstahuset. Foto: E Åhman