Liten notis från Calle Vedins begravning

Hedersledamoten Calle Vedin begravdes den 25 juli på Lidingö kykogård

Närvarande från Veteranklubbens Presidium var, Sven-Åke Jidenius, Jan Persson och Jan Nilsson.

Arbetskamrater som var närvarande var Gun Lennerstrand och Lars Fossum.

Under minnestunden i kyrkans församlingshem, berättade Presidenten om Calles stora engagemang och betydelse för Veteranklubben. Calle var ju med från starten av klubbens bildande.

Presidenten framförde också ett stort tack till Calles familj, för all tid som Calle kunnat lägga ner på klubbarbetet.

Presidiet och Veteranklubben saknar och sörjer att Calle inte finns med oss längre.

/Sven-Åke Jidenius, President