Mats Berglind på Grönland


Mats Berglind

Mats Berglind på Grönland

2018 var Mats på Grönland. Besökte bl.a. ett museum på Kangerlussuaq.

Längst in i den 160 km långa Söndre Strömfjord (Kangerlussuaq på grönländska) byggde amerikanarna en flygbas 1941 kallad Blue West 8.

Den övergick till Grönlands Hjemmestyre på 1990-talet. Idag bor drygt 600 invånare här men under andra världskriget ca 4500.

Kangerlussuaq Museum:
Förutom att amerikanskt militärkommando varit inhyst här så har museet också varit hotell.
Museet visar flyghistorien på Grönland under och efter andra världskriget.

1

2 Utanför museet låg en mängd bråte och det lockade min nyfikenhet så jag bestämde mig för att gå in på museet.

3

6


7 HF Sender BC-610-I: HF Jordradiostation BC-610-I er en amerikansk framstillet sender (Hallicrafters Co). Senderen er fabrikeret under 2 verdenskrig i ett meget stort antal og blev anvendt af alla 3 vaern. Efter afslutningen af 2 verdenskrig indgick senderen i våbenhjaelpsprogrammet og blev i udstrakt grad tildelt og anvendt i samtlige NATO lande. Senderen har i Söndre Strömfjord (KAngerlussuaq) vaeret anventd på Jonosfaerobservatoriet under det DAnske Meterorologiske institut.

8

9 Flyg har används för leverans av post och förnödenheter som släpptes ner med fallskärm.


14 SAS Flyghistoria i Kangerlussuaq

15

16

17 Ett danskt befälskontor

19 Amerikanskt militärkommando stationerat 1941-1992
20 Modell av B-17E Flygande fästning. Planet nödlandade på Grönland under andra världskriget. Klicka här för att läsa om händelsen på Wikipedia.

21 Flygplatsen: Allt inrikesflyg har Air Greenland ensamrätt på och det är propellerplan som Dash-8-200 på bilden och Super King Air eller helikoptrar (Sikorsky S-61 N, Bell 212, Eurocopter AS-350) som gäller.


22 Amerikansk närvaro idag är några Hercules men det är Danmark som sköter försvaret och utrikespolitiken i det sedan 1979 självständiga Grönland.23 Vanlig askkopp. "Desarmerad” askkopp vanlig på stan i Kangerlussuaq. Notera fimparna i toppen.

/Mats Berglind
2018-09-15


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Rune Winter kommenterade 2018-09-12 10:53
Trevligt att se de gamla radioutrustningarna! Jag började min karriär som sändaramatör med en amerikansk surplusmottagare, en BC-348 som användes bland annat i B17 "flygande fästningen".
Den står nu på vinden som minne över fornstora dar.
Matts P kommenterade 2018-09-12 08:57
Tack för mycket intressant info och fina bilder!
Leif Jonsson kommenterade 2018-09-11 17:38
Toppen Mats, tack för att du delar med dig.

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.