Manöverbord i RGC?, aldrig sett förut. NU LÖST

Manöverbord i RGC?, aldrig sett förut NU LÖST

Några få av oss veteraner är medlemmar i Facebook-gruppen STRIL. Där finns en intressant bild på ett annorlunda manöverbord för RGC (RRGC). Kanske övervakning (TVAK)?

/Björn


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Stig Ram kommenterade 2019-01-28 19:21
Det är Störskyddsoperatören (SSOP) för storradarn PS 66. Denna mycket potenta och komplicerade multilob radar av franskt ursprung var installerad i hyddor för att vara strategiskt transportabel. Men det visade sig att det tog veckor att flytta den. På PS 66 fanns också en Op hydda, DBU 266, med extraktor, med två manöverbord av vårt fabrikat. Dessa monterades på Veddestavägen längst söderut bredvid lastkajen där det (ute i friska luften) byggdes en enklare angöringskorridor/brygga till vilken hyddorna angjordes. Det installerades också en SEBA för störpejling i ASP systemet. Denna byggde på en Ericsson APN dator.
Ingvar Vänman kommenterade 2019-01-27 17:37
är det TVAK så är det ett bord som var borta på 70-talet

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.