Våra grejor på fd IT-Ceum

Våra grejor på fd IT-Ceum nuvarande Östergötlands museum

En av våra flitiga medlemmar skrev till Östergötlands museum:

Hej IT-ceum

Jag har nu fått meddelande om att utställningen i Linköping skall stänga några år. Vad innebär det då för våra samlingar där?


Svaret kom omgående:

Hej!
Datamuseets samlingar består av ca 1500 föremål och finns i museets lager. Vi har hunnit identifiera och numrera ca 700 av dessa, som vi också registrerar i museets datasystem.
Att magasinera och bevara artefakter för framtida forskning är en viktig del av ett museums verksamhet. Dessa artefakter används sen i olika ideutställningar. Att bevara för framtiden är alltså det som driver mig och mina gamla kollegor att lägga ner jobb på att inventera och samla fakta (tekniska och prylarnas historia). Och vi är inga ungdomar heller (själv är jag 85 och började på avdelningen som utvecklade Datasaab D2 år 1957). Sen det faktum att vi ses bara ca 3 tim varje vecka gör att det tar tid att gå igenom allt.
Så svaret på din undran vad som sker med de saker ni skänkte är att de kommer att vara i säkert förvar så länge museet finns.
På grund av att samlingarna flyttats tre gånger mellan provisoriska förråd innan de hamnade i museets magasin gör att saker som hör ihop inte alltid ligger på samma pall och medför att vi kan behöva kontakta folk och få kompletterande upplysningar. När det gäller flyplatssystemen har vi fått bra info (bl.a. från ALFAs hemsida), men det kan finnas detaljer som vi vill veta benämning m.m. på. Allt för att föra in i museets system till stöd för dem som i framtiden ska göra utställningar eller forska.

Hälsn. Lennart


Exempel på "våra produkter" (och andras) som finns hos Östergötlands museum:


Alfaskop 3100. Bakom syns urprototypen för Alfaskop.
Till höger ett PPI, Facit Twist och Alfaskop3500. (2003)


Samma bild som föregående men annan vinkel.
Framför Alfaskop 3500 står en Facit remsspolare (ett måste
på den tiden alla program låg på pappersremsa). (2003)

/Björn Sölving
2019-01-29