Info om Bundespost samt lite om jobbet som Teknisk Support

Hej!

Jag har med stort intresse följt Janne Bomans berättelser i Alfa Nytt.

Jag var också med på den resan, som Janne och Kjell gjorde till Darmstadt och Bundespost, eftersom jag var ”Teknisk support på hårdvaran”, på den tiden! Jag skrev en rapport om Project Bundespost och en instruktion om mätningar, som måste utföras och tips om lämpliga instrument. Märk! Eye-generator, ett instrument, som Janne hade konstruerat. Jag tror att jag var orsaken till, att alla våra serviceverkstäder, senare kunde köpa detta instrument: Det blev ett Ericsson-instrument m.a.o.

Orsaken till att jag gillade ”Ögon-generatorn” var, att man direkt på en förbindelse (”i drift”) kunde se, om det fanns missanpassningar! Fanns det missanpassningar, så fick man senare stänga av alla ingående enheter och fortsätta felsökningen med t.ex. en ”Echoflexmeter”, för att finna orsaken till missanpassningen.

Jag har ett CERTIFICATE från en Censor 932-kurs, på STANSAAB 3/3-26/3 1975. Censor 908 ingick i ”Väder 70”, som vi på Specialradargruppen (Lfc O5) fick oss tilldelade under 1970. Kunskaper från O5-tiden hade jag också stor nytta av, när jag senare kom att jobba med enbart bildskärmar (SRA: 5 år och EIS: 9 år). Så telefontekniken var inte något nytt för mig! Jag misstänker, att man vid Ericsson i Tyskland, redan tidigare hade testat att köra våra terminaler på telefontråd. Och att det hade fungerat bra!

Jag hade redan före Darmstadtresan upplevt att andra länder t.ex. Holland, redan hade installationer, som körde på tfn.-tråd, fastän EIS hade avrått till detta, då man ansåg att kvaliteten på tfn.-tråd var för låg.

Det stora problemet för oss, som jobbade med ”Teknisk support” till våra serviceverkstäder, var just alla olika kabelsystem, som fanns på marknaden, såsom Twisted Pair, skärmade och oskärmade o.s.v. Många med olika impedans! Så, det var som upplagt, för att få problem, speciellt om man blandade kablar med olika impedanser.

För att eliminera just de problem Kjell hade, med alla sina instrument och tullen, så hade jag också förstås upplevt samma problem som Kjell! Därför hade jag använt mig av min ”hobby” att bygga egna serviceinstrument i ELFA-lådor, som tog mycket mindre plats, och som många gånger var mycket enklare att använda! De konstruktioner, som jag hade mest nytta av var ”Eye-generator”, “TDR Time Domain Reflectometer” och ”Cross Talk Decoder”.

Jag kom att ha ytterligare ett litet instrument senare under 1988, när vi fick en ny kabeltyp ”Fiberkabeln”! (Jag har även här ett diplom från ”ICSP UTBILDNING AB”: Fiberoptisk kommunikation 1988.)

Som jag kommer ihåg, så blev inte ”telefontråden” något större problem för oss. Bara i ett speciellt fall, med en kund i Frankfurt, som under 1990 fick problem med överhörning i en fyrskruv! Problemet var, att fyrskruven var korrekt kopplad, men ändå, så hade vi överhörning! Vi bytte ut kundens kabel till en Bundespostkabel (fyrskruv, 4 trådar twistade). Och allt fungerade OK!

Jag tog med ett ett par meter av kundens kabel hem till Kista, för en närmare undersökning. Resultat: kundens kabel hade en metallfolieskärm, där skarven inte följde kabelns ”skruvning”! I en kabel, som inte hade någon överhörning, där följde skarven kabelns ”skruvning”!

Nokias lokala representant i Frankfurt Hd. Hr. Schmeck var mycket imponerad av, hur lätt det var att använda Cross Talk Decoder. Jag måste hålla med honom! Både Eye-generator och Cross Talk Decoder var lyckade konstruktioner!

Det enda problem, som jag kommer ihåg, när det gäller Alfaskop-bildskärmarna var, att de gav en viss reflex, som orsakades av ett par zenerdioder, som satt i interfacet! Om dessa togs bort, så blev anpassningen OK! Jag berättade för Janne, om det här problemet. Han kände till dioderna, att de hade monterats in, för att minska bildskärmarnas störkänslighet. (tror jag, att svaret var).

Fördelarna med att jobba för EIS var, att där jobbade man nära konstruktörerna (som dessutom var mycket duktiga och lätta att jobba med!).

Med vänlig hälsning!
Johnny Kruse

2020-06-28
Mats Berglind


Du kan bli den första att kommentera denna artikel.


Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.