En Veteran och arbetskamrat har lämnat oss


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Ingvar Vänman kommenterade 2020-08-04 13:04
Från Chalmers via AXE - utveckling på Ericsson och VD för Ericsson information (80-talet) och ett avslut som GD för SJ var S Larsson inte någon "typisk klubbmedlem"

Vill du kommentera artikeln?
Lösenord behövs inte. Men har du
lösenord (samma som för klubbens matrikel)
införs texten om några minuter!