En Veteran och arbetskamrat har lämnat oss


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Ingvar Vänman kommenterade 2020-10-18 12:49
Använd sökfunktionen "Veteranklubben webbsök" och läs om J Wijk.

Vill du kommentera artikeln?
Lösenord behövs inte. Men har du
lösenord (samma som för klubbens matrikel)
införs texten om några minuter!